Valsts robežsardze negrib pieļaut haosu

Valsts robežsardze paziņojusi, ka nav atbalstāma stihiska un haotiska robežu demarkācijas laikā pārrakto robežceļu atjaunošana pēc Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam.

Robežsardzes vadība piekrīt, ka līdz šim slēgto ceļu atvēršana ir nepieciešama, bet tos atjaunot iesaka tikai pēc izmaiņu veikšanas Latvijas valsts robežas ar Lietuvu un Igauniju aprakstā."Nav pieļaujama stihiska ceļu atjaunošana, jo robežas iezīmēšanā dabā, kā arī veicamajās izmaiņās ir iesaistītas divas puses - Latvija un kaimiņvalstis," norāda robežsardzes dienests.Iekšlietu ministrija ir ierosinājusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī attiecīgajiem plānošanas reģioniem izpētīt situāciju, apkopot datus par pierobežas iedzīvotāju aktuālākajām vajadzībām ceļu atjaunošanā un ir gatava piedalīties šī procesa attīstībā."Ziemeļlatvija" jau informēja, ka par robežceļu atjaunošanu domā Valkas pagasta pašvaldība. "Mēs šo darbu jau esam sākuši. Tā nav stihiska rīkošanās, bet kādreiz sabojātās infrastruktūras atjaunošana. Cik tad ilgi vēl cilvēkiem būtu jāgaida, kuri līdz šim vairākus kilometrus bija spiesti uz pilsētu doties pa dubļainu meža ceļu, kaut līdz šosejai Igaunijas pusē bija 20, 30 metru," saka G. Bašķis.Pagastā pierobežas teritorijā robežceļu pēc savas iniciatīvas ir atvēruši "Vārnu" mājas iedzīvotāji Raitis un Ņina Grinduļi. Viņi to izdarījuši tūlīt pēc Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam, jo ilgi gaidījuši robežšķērsošanas problēmu beigšanos.

Valka