Vecākiem pirms prombraukšanas jānokārto formalitātes

Valkas novada bāriņtiesa atgādina, ka vecākiem, kuri nolēmuši doties strādāt uz ārzemēm, ir oficiāli jānoformē pilvarojums personai, kura pārstāvēs bērnus Latvijā.

Novada bāriņtiesas priekšsēdētājs Kārlis Briedis informē, ka šomēnes bāriņtiesa no vecākiem, kuri grasās izbraukt no valsts, saņēmusi jau divus iesniegumus. Pašlaik pārraudzībā ir tikai desmit lietas par bērnu nodošanu citas personas aprūpē.

Problēmu dēļ saņem informācijuLai gan izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir spēkā jau vairāk nekā divus gadus, bāriņtiesa bieži saskaras ar gadījumiem, kad vecāki devušies uz ārzemēm, bet juridiski nav pilnvarojuši nevienu personu pārstāvēt savus bērnus.

K. Briedis atzīst, ka parasti bāriņtiesu par šiem gadījumiem informē tikai tad, kad ar bērnu rodas problēmas bērnudārzā, skolā vai ārstniecības iestādē. K. Briedis atceras gadījumu, kad bērnam slimnīcā nevarēja veikt steidzamu operāciju, jo nebija, kas paraksta vajadzīgos dokumentus. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, kas vistiešāk kaitē bērnam, vecākiem laikus ir jānokārto likumā noteiktās prasības.

Likuma grozījumu būtība ir - ja vecāki atstāj bērnus vecvecākiem, paziņām, labiem draugiem vai citām personām un šis laika periods ir ne ilgāks par trim mēnešiem, ir nepieciešama bāriņtiesas vai pie zvērināta notāra izdota pilnvara.

Ja vecāki plāno doties prom ilgāk par trim mēnešiem, tad viņiem jāvēršas bāriņtiesā ar iesniegumu, kurā lūdz atļaut bērnu nodot citas personas aprūpē. Novada bāriņtiesa atrodas Valkā, Beverīnas ielā 3. Tālrunis uzziņām 64725933. Informāciju var saņemt arī pagasta pārvaldēs bāriņtiesas locekļu pieņemamajā laikā.

Veic aprūpes uzraudzībuK. Briedis stāsta, ka pēc iesniegumu saņemšanas, bāriņtiesa novērtē šīs ģimenes, kuras aprūpē atstāj bērnu, sadzīves un materiālos apstākļus. Bērnu aizsardzības iestāde lūdz informāciju arī mediķiem par to, vai persona var aprūpēt nepilngadīgu bērnu.

Praksē bijuši gadījumi, kad vecvecākiem pēkšņi jābrauc ārstēties uz slimnīcu, bet aprūpē atstāto bērnu nav kam pieskatīt. Lai tā negadītos, parasti bāriņtiesa apzina arī citus tuvākos radiniekus. Svarīgu lomu spēlē arī bāriņtiesas iegūtā informācija par to, vai persona, kura gatavojas aprūpēt bērnu, nav sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem.

"Saņemot visu nepieciešamo informāciju, vērtējam, vai šāda nodošana citas personas aprūpē atbilst bērna interesēm un vai bērns vecāku prombūtnes laikā būs pienācīgi aprūpēts," norāda K. Briedis. Pēc bērna nodošanas citas personas aprūpē bāriņtiesa veic arī aprūpes uzraudzību, regulāri apciemojot ģimeni.

Valka