Dziesma manai paaudzei -Vijciemā

Vijciems ir viena no retajām vietām Latvijā, kur joprojām saglabājusies savulaik tik populārā izpildītāju amatieru sadziedāšanās “Dziesma manai paaudzei”. Jau vairākus gadus izpaliek novadu un Latvijas mēroga sacensība, bet tas nemazina pagastā sapulcēto dziedātāju azartu un sacensības garu. 

Vijciema pagasts