Par Vijciema muižas svētkiem

.Vijciemā, 19. un 20 septembrī risnājās tradicionālie muižas svētki. Piektdienu pavādījām, baudot dzeju, ko vijciemiešiem lasīja Valkas  novada literātes Tamāra Elziņa un Aija Ābena. Sestdien varēja piedalīties sportiskajās aktivitātēs. Notika auto un velo veiklības braucieni un titula "Muižas kučieris" izcīņa. Titulu "Muižas stiprinieks"varēja iegūt armrestlinga sacensībās, laužoties ar rokām.Visas aktivitātes notika muižas ēkās vai to pagalmos. Vairāk kā 160 gadus šīs ēkas kalpo vijciemiešu vajadzībām. Dažas ir pieredzējušas remontus un pārbūves, citas vēl gaida savu kārtu.Abas dienas svētku apmeklētājus lutināja skaists, saulains laiks.

Vijciema pagasts