Vijas dienas svinības Vijciemā

Vijas dienas svinības Vijciemā šogad sākās ar koncertu “Vīsim dziesmu un deju vijas”. Piedalījās deju folkloras deju kopu “Sudmaliņas”, deju kolektīvu “Vainadziņš”, kā arī dejotāji no Vijciema un sieviešu koris “Ziemeļstīga”, vīru vokālais ansamblis “Lai skan!” un vīru koris “Imanta” no Valmieras.Pasākums turpinājās ar apsveikumu Vijas upei un vakariņām upes krastā.

Vijciema pagasts