Vijciema pamatskolas salidojums „Uz taureņa spārna”

Sestdien, 18. jūnijā, Vijciema pamatskolā pulcējās skolas absolventi, skolotāji un ciemiņi. Tas bija ne tikai salidojums, bet arī skolas 95. jubilejas svinības. Tiem par godu tika rīkots koncerts Vijciema tautas namā, kur ar sirsnīgiem priekšnesumiem  skatītājus priecēja gan tagadējie skolēni, gan skolas absolventi. 


“Arī šīs salidojums ir sirsnīgs un mīļi aizvadīts. Jāatzīst, ka līdz pat reģistrācijas brīdim visi bijām nelielā stresā, jo Vijciemā visu dienu nebija elektrības. Tomēr augstākie spēki šajā brīnišķīgajā dienā laikam bija kopā ar mums, jo viss izdevās, kā bija iecerēts. Pēc reģistrācijas datiem varēsim noskaidrot, cik apmeklētāju ir šogad, bet noteikti nav mazāk kā iepriekšējā salidojumā. Cilvēku atsaucība ir ļoti liela. Visi labprāt iesaistās tā veidošanā, jo ikvienam šis pasākums ir sirdij tuvs. Pēc iepriekšējās reizes cilvēki nāca klāt un izteica lielu pateicību. Arī par šo salidojumu esmu jau dzirdējusi daudz mīļu un sirsnīgu vārdu. Tas priecē un dod stimulu rīkot tos atkal un atkal. Lielu un sirsnīgu paldies saku skolotājiem un visai komandai, kas kopā darbojās, lai visu šo lielo darbu varētu padarīt. Novēlu mūsu mīļajai Vijciema pamatskolai sagaidīt simtgadi tādai, kā līdz šim, bet tiem, kas ir aizbraukuši, atrast brīdi ikdienas steigā, lai uzkavētos Vijciemā, jo šeit visi ir mīļi gaidīti,” savās domās dalījās Vijciema pamatskolas direktore Aīda Vītola.

VIEDOKĻI

Ņina Veikmane, Vijciema pamatskolas skolotāja

- Savu darbu Vijciema pamatskolā sāku 1956. gadā. Pēc studijām Valmierā tiku nosūtīta strādāt uz šejieni. Tā nu esmu savas dzīves laikā aizvadījusi sešus izlaidumus. Milzīgs prieks satikt savus skolēnus. Jāsaka gan, ka grūti atpazīt, visi dzīves laikā ļoti izmainījušies, izauguši stalti jaunekļi. Ar prieku atceros iepriekšējo salidojumu, kad pie mums bija atbraukuši Igaunijas draugi no Hummuli. Skolas pagalmā kopā ar ciemiņiem uzvilkām veco Vijciema pamatskolas karogu. Skolā ir aizvadīti daudz prieka pilnu brīžu, ko ar prieku atceramies salidojumā. Tad Vijciema pamatskolas telpas un pagalmu pilda prieks un atmiņas par skolas gadiem.


Ausma Jemste, skolas absolvente: 

- Skolu beidzu 1964. gadā. Šogad salidojumā satiku ļoti daudz savu klasesbiedru. Ir pat cilvēki, kurus ļoti sen neesmu satikusi un pat vairs neatpazīstu, bet, par laimi, mani vēl atpazīst. Mani klasesbiedri tagad dzīvo katrs savā Latvijas pilsētā. Tomēr visi brauc uz salidojumiem, mērojot garu ceļu. Iepriekšējo salidojumu aizvadījām ļoti jauki, izdejojāmies līdz rīta gaismai. Arī šodien gaidām balli. Gribētos, lai salidojumi notiek biežāk, ļoti gaidām šo atkal satikšanos. Visu bērnību aizvadījām Vijciemā, šī vieta mums ir ļoti mīļa.


Annuška Laima, skolas absolvente: 

- Jau otro reizi apmeklēju salidojumu. Šeit visi tiek ļoti skaisti un mīļi sagaidīti. Lai gan tāpat kā pagājušajā salidojumā satieku tikai vienu savu klasesbiedreni, ir liels prieks. Skola ir gandrīz tāda pati kā manās bērnības atmiņās. Šis tas gan ir mainījies, bet tikai nedaudz. Prieks ir par skaisto sporta zāli. Atceros, ka mums sportam bija atvēlēta viena maza telpa. Tagad sporta zāle ir ļoti liela un skaista. Prieks atgriezties Vijciema pamatskolā un gremdēties atmiņās.


Vijciema pagasts