Zemessargiem un jaunsargiem – pašiem savas mājas

Turpmāk vietējiem zemessargiem un jaunsargiem būs savas mājas Valkā, Rūjienas ielā 3B. Līdz šim jaunsargi teorētiskās mācības apguva vai nu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, vai arī bērnu un jauniešu centrā “Mice”, bet zemessargi vajadzības gadījumā devās uz Valmieru.

Valsts ieņēmumu dienesta Valkas nodaļas bijusī ēka Rūjienas ielā 3B ir nodota Aizsardzības ministrijas rīcībā. Te izveidota jaunsardzes apmācības klase, kā arī paredzētas telpas zemessargiem. 

Atklāšanas pasākumā pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis atzina, ka viņam šī ir svētku diena, jo, būdams gan aktīvs zemessargs, gan novada domes priekšsēdētājs, cīnījies, lai Valkā būtu šis atbalsta punkts. 

“Tas nebija viegls ceļš, un, ja aizsardzības ministrs nebūtu Artis Pabriks, šī iecere arī nemaz nebūtu īstenojusies. Vēlme pēc šādiem atbalsta punktiem ir daudzviet Latvijā. Protams, šis ir tikai pirmais solis, jo sākotnējais koncepts bija daudz lielāks. Agri vai vēlu mēs pie tā nonāksim, un te būs izveidota infrastruktūra, kas atļaus glabāt ieročus un zemessargiem vajadzības gadījumā tiks nodrošināta ātra spēja reaģēt. Ļoti svarīga ir arī Jaunsardzes un Zemessardzes savstarpējā sasaiste, jo tā vislabāk un visefektīvāk var papildināt Zemessardzes rindas. Šādā veidā arī godinām Latvijas izcilā karavadoņa Pētera Radziņa piemiņu. Vēl svarīga lieta, ka tepat blakus Valkai ir igauņu “Kailseliit” vienība ar labu tehnisko bāzi. Tad, kad Valkā būs izveidots pilna laika atbalsta centrs ar štata vietām, būs jānodibina lokālā sadarbība un koordinācija,” uzskata pašvaldības vadītājs.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzsvēra, ka ministrijas uzdevums ir ne tikai palielināt kaujas spējas ar militāro tehniku un cita veida nodrošinājumu, bet arī rūpēties par telpām un loģistiku. 

“Šis centrs kalpos gan vietējiem zemessargiem ikdienas gaitās, rādot piemēru jauniem cilvēkiem, tā papildinot rindas. Mums ir lielas ambīcijas palielināt zemessargu skaitu. Sākot ar 2024. gadu mums skolās būs ieviesta obligātā aizsardzības mācība. Tas nozīmē, ka arī te Zemessardzei un Jaunsardzei būs jauna loma un uzdevumi. Šis Valkai ir svarīgs notikums. Atklājot šo centru, vēlos apsveikt bataljona komandieri Dmitriju Oreškinu ar nelielu, bet no sirds pasniegtu apbalvojumu,” atklāšanas runā uzsver A. Pabriks.    

Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins atzina, ka teorētiskie pamati šai iecerei likti jau 2018. gadā, kad viņš vēl nedienēja bataljonā. Ar šī atbalsta punkta izveidi Valkā tiks nodrošinātas trīs svarīgas lietas. Pirmais – operatīvais aspekts. Viņš atgādina, ka Zemessardze ir vienīgais Nacionālo bruņoto vienību spēks, kas teritoriāli atrodas uz vietām un ir gatavs pirmais būt problemātiskajā vietā un sniegt atbalstu, novērst problēmu, pirms tā ir samilzusi. Tikai tad, ja zemessardze uz vietas netiek galā, tad tiek izsaukti papildspēki. Otrs aspekts – klātesamības efekts. Bataljona komandieris uzsver, –  ja pilsonis ikdienā redz, ka Bruņotie spēki un Zemessardze nav nekas tāls, kas atrodas reģionālajā centrā vai galvaspilsētā, bet tepat blakus, tad viņš redz, ka tā ir daļa no sabiedrības. Trešā lieta –  vēsturiski emocionālā. Pirms vairākiem gadiem Valkā pastāvēja Zemessardzes 23. bataljons, kas vēlāk tika apvienots ar Valmieras 22. bataljonu. D. Oreškins atzīst, ka joprojām zemessargu vidū ir cilvēki, kuri dienējuši 23. bataljonā.

“Šo dienu varam uzskatīt kā bataljona atgriešanos Valkā, kaut atšķirīgu infrastruktūru,” uzsver D. Oreškins. Viņš izsaka pateicību vietējai pašvaldībai, īpaši V. A. Krauklim, par personīgo ieguldījumu šī nozīmīgā projekta veiksmīgai īstenošanai.

Par to, ka Valkā būs šis atbalsta centrs, gandarīts ir bataljona 2. kājnieku rotas virsseržants Ingus Auziņš. Viņš skaidro, ka pandēmijas laikā jaunsargiem nodarbības vēl notiek ārpus telpām. Tad, kad būs atļautas nodarbības telpās, tās arī notiks jaunajā, mūsdienīgi iekārtotajā klasē.    

Vairāk foto ŠEIT.

Valka