Zvārtavas pagasts saņem sniega trases veidošanas rulli

Pateicoties Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja sadarbībai ar slēpošanas dzīves organizatoru Raimondu Dombrovski no slēpošanas bāzes "Vanagkalns" Jaunpiebalgā, Zvārtavas pagasts šodien saņēma ziedojumu - sniega trases veidošanas rulli.

Tas ir nenovērtējams atbalsts slēpošanas organizēšanai Zvārtavā un citur Valkas novadā.

Zvārtavas pagasts saka milzīgu paldies Raimondam Dombrovskim!

Valka