Zvārtavas sievām balsis visskanīgākās 1

Sestdien Kārķu pagasta tautas namā Valkas novada vokālo ansambļu skatē žūrija par labāko atzina Zvārtavas pagasta sieviešu vokālo ansambli, kas no 50 iespējamiem punktiem vērtējumā ieguva vislielāko skaitu - 39.

Skatē vēl piedalījās Kārķu pagasta sieviešu vokālais kvartets un senioru jauktais vokālais ansamblis, Valkas pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Romaški" un Ēveles pagasta jauniešu vokālais ansamblis. Skate vienlaikus bija iecerēta kā Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts svētku koncerts, tādēļ tajā piedalījās arī citi pašmāju kolektīvi. "Ziemeļlatvijas" aptaujātie pasākuma dalībnieki atzina, ka koncerts ir izdevies un Kārķu vīru vokālā grupa pratusi radīt īstu svētku noskaņu.

Priecē, ka cilvēki grib dziedātŽūrijā dziedātāju balsu skanējumu vērtēja Unda Ozoliņa, Līga Lāne un Inese Lečmane. "Vispirms mani ļoti iepriecināja tas, ka mūsdienās, kad dzīve nemaz tik viegla nav, cilvēki aktīvi iesaistās pašdarbībā, sanāk kopā un daudz ko izdara.

Skate un viss koncerts kopumā to uzskatāmi apliecināja. Izvēlētās dziesmas labi bija sagatavojuši visi ansambļi. Protams, pašdarbnieki nav profesionāļi un gadās pa kļūmītei, bet viss bija darīts no sirds. Tas man un domāju, visiem klātesošajiem izraisīja pozitīvas emocijas," iespaidos dalās I. Lečmane.

Arī U. Ozoliņa uzsver, ka ļoti labi, ja cilvēki laukos pulcējas kopā un dzied. "Zvārtavas sieviešu dziedātās dziesmas bija visskanīgākās. Jāatzīst gan, ka visi dziedātāji atbilda ansambļiem šī vārda labākajā nozīmē," atzīst U. Ozoliņa.

Valkas novada kultūras darba organizatore Līga Lāne stāsta, ka visi ansambļi par labu izpildījumu saņēma 2. pakāpes diplomu. "Koncerts parādīja, ka arī ar minimāliem līdzekļiem var daudz izdarīt, ja pašiem ir prieks par to, ko dara. Man patika ļoti siltā atmosfēra, kas valdīja zālē. Par to, ka dziedātājiem ir nedalīts skatītāju atbalsts, liecināja skaļie aplausi.

Turklāt pirmo reizi skatē kopā ar latviešu dziedātājiem uzstājās krievvalodīgo sieviešu ansamblis "Romaški" no Valkas pagasta. Tas apliecina, ka mūspusē cittautiešu integrācija latviešu sabiedrībā notiek ne vārdos, bet darbos. Un kur nu nepieminēt skanīgās vīriešu balsis? Kārķu vīri izvēlētās dziesmas veltīja sievietēm un tās ļoti aizkustināja," atzīst L. Lāne.

Iegūts pozitīvs lādiņšNo Valkas pagasta koncertu noklausīties bija atbraukusi Kristīne Ganiņa. "Pēc manām domām, šajā gadījumā, zinot tās pozitīvās emocijas, kas zālē virmoja, vārds "skate" skan bargi. Atnākušie ar ovācijām pavadīja katru uzstāšanos.

Pavasarī visi esam noilgojušies pēc pozitīva garīgā uzlādējuma un sestdien piedzīvotais pierādīja, ka, lai to gūtu, nav jābrauc nekur tālu, jo šādas emocijas spēj radīt mūsu pašu ansambļi. Ļoti kolorīta uzstāšanās bija Valkas pagasta ansamblim "Romaški". Prieku dara arī tas, ka pagasta grupā "Sauleskalni" ir apvienojušies radi un draugi, lai radītu labu mūziku," saka K. Ganiņa.

Zvārtavas sieviešu vokālā ansambļa vadītāja Dagnija Pakalne neslēpj prieku par gūtajiem panākumiem. "Sievas tiešām labi nodziedāja. Pēc manām domām, mums īpaši izdevās tautasdziesmas. Tagad esmu iecerējusi sagatavot kopēju koncertprogrammu Zvārtavas un Gaujienas sieviešu ansambļiem," atklāj D. Pakalne.

Kārķu pagasta lauku attīstības speciāliste Sandra Pilskalne atzīst, ka tādi pasākumi bagātina vietējo kultūrvidi un ļauj uzzināt, ko kultūras dzīvē dara kaimiņi. Man patika visi priekšnesumi. Dažkārt uzskata, ka pašdarbībā lielākoties iesaistās sievietes, bet vakara vadītāji Reinis Kalniņš, Vilnis Pētersons un Jānis Ivdrs, kuri pēc vecuma pārstāvēja trīs paaudzes, ar savu uzstāšanos apliecināja, ka tāds uzskats ir maldīgs. Liels paldies jāteic arī pagasta tautas nama vadītājai Dacei Piečei, kura daudz darīja, lai pasākums organizatoriski izdotos," saka S. Pilskalne.

Komentāri 1

;;

Kārķos vienkārši ir laba aura, tāpēc ieteiktu turpmāk novada pasākumus rīkot šeit.

pirms 9 gadiem, 2011.03.10 09:44

Valka