Valkas pagasta iedzīvotājus vieta novadā maz interesē

Valkas pagasta vadība par valsts piešķirtajiem 200 tūkstošiem latu kā topošā Valkas novada dalībniekiem nolēmusi īstenot trīs projektus.

Ar tiem pašvaldība šodien iepazīstināja klātesošos novada izveides sabiedriskās apspriešanas pasākumā. Valkas domes speciālists, novada apvienošanās projekta koordinators Armīns Seņkāns informē, ka pirmais projekts paredz pašreizējās pagasta pašvaldības ēkas rekonstrukciju un sociālo dzīvokļu iekārtošanu tajā. "Šim nolūkam nolemts atvēlēt 75 tūkstošus latu. Otrajā projektā plānota kanalizācijas un ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija. Te pagasta vara piedalīsies ar 100 tūkstošu latu līdzfinansējumu, bet trešais projekts par 25 tūkstošiem latu paredz pasažieru autobusa iegādi skolēnu pārvadāšanai," saka A. Seņkāns.Viņš apspriedes dalībniekiem izskaidroja, cik tālu noritējis novada veidošanas process. "Apvienošanās process rit jau apmēram gadu.Esam saņēmuši arī valsts dotācijas. Noteikumi paredz, ka apvienošanās projekts no naudas piešķiršanas brīža jāizstrādā sešu mēnešu laikā. Pēc grafika tagad ir sākusies projekta sabiedriskā apspriešana, kas ilgs trīs nedēļas. Šajā laikā iedzīvotāji var izteikt savus priekšlikumus par pārvaldes struktūru. Pagaidām ir nolemts, ka Valkas pagasta pārvaldes struktūra jeb pakalpojumu centrs atradīsies Lugažos," stāsta A. Seņkāns.Projektā, ievērojot iedzīvotāju priekšlikumus, jāizstrādā novada attīstības stratēģija, pārvaldes principi un jāmin arī problēmas. Pēc projekta veidotāju uzskata, Valkas pagastam novada sastāvā būs vairāki ieguvumi: lielāka politiskā ietekme, finanšu resursu koncentrācija, investīcijas ceļu remontiem, cilvēkresursu attīstībai un izglītībai. Iedzīvotājiem būs pieejami kvalificētu speciālistu pakalpojumi, piemēram, jurista konsultācijas.Valkas pagasta padomes priekšsēdētājs Guntis Bašķis uzskata, ka pakalpojumu centrā noteikti jābūt izpilddirektoram, sekretārei, grāmatvedei, sociālajam darbiniekam, komunālās daļas vadītājam un lauksaimniecības konsultantam. "Bez šiem speciālistiem vietēja pārvaldes struktūra nespēs veikt visas funkcijas iedzīvotāju labā," apliecina G. Bašķis.Diemžēl par novada projekta apspriešanu ļoti mazu interesi izrādīja paši iedzīvotāji. Lielākoties jautājumus par pagasta vietu novadā apsprieda pagasta vadība, deputāti un Valkas domes speciālisti. Bija viedoklis, ka novada vadībai jāatrodas tagadējās rajona padomes, nevis domes ēkā, lai pagasta iedzīvotājiem nerastos maldīgs priekšstats, ka viņi nokļuvuši domes pakļautībā. Vēl daži izteica bažas, vai valsts iestādes, piemēram, Valsts zemes dienests un Zemesgrāmatas nodaļa, netiks pārceltas uz Valmieru. Projekta izstrādātāji solīja, ka šis struktūras paliks, jo valstij savas funkcijas jāveic visos novados.

Novados