Valsts zemes dienests rīko Reģionu dienas pasākumu Vidzemē

Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes reģionālā nodaļa piektdien, 20. martā plkst. 11:00, ielūdz uz pasākumu „Reģionu dienas 2015. – Informācija. Sadarbība. Risinājumi”, kurā pašvaldību un citu ar nekustamo īpašumu nozari saistītu organizāciju speciālistus informēs par aktualitātēm dienesta darbības jomās, kā arī dos iespēju pasākuma otrajā daļā saņemt individuālas konsultācijas.

Pasākums notiks Kocēnu kultūras namā Kocēnos, Alejas ielā 3. Tajā piedalīsies ap 80 dalībnieku no Alojas, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Kocēnu, Jaunpiebalgas, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras un Vecpiebalgas novadu pašvaldībām un citām organizācijām. 


Jo operatīvāk mēs uzzinām par izmaiņām, jo precīzāka informācija ir mūsu rīcībā, jo sekmīgāk spējam reaģēt situācijās un piedāvāt risinājumus. Tāpēc prezentācijā par aktualitātēm VZD darbības jomās iekļauti jautājumi gan par Kadastra jaunumiem, t.sk., ēku, autoceļu un ielu reģistrāciju, pašvaldību nomas datu aktualizāciju un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu elektronisku nodošanu, gan par zemes reformas rezultātiem. Sniegsim ieskatu Zemesgrāmatā ierakstīto un neierakstīto zemes vienību statistikā reģionu griezumā. Informēsim par kadastrālās vērtības bāzes izmaiņām 2016. gadam un kā šīs izmaiņas ietekmēs lauksaimniecībā izmantojamās zemes kadastrālās vērtības dažādos reģionos.  

Kopš šī gada 1. janvāra stājušās spēkā izmaiņas trīs likumos – Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, kuru mērķis ir tuvināties vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai Kadastra un zemesgrāmatu procedūrās. Prezentācijā uzzināsiet, kādos gadījumos dokumentu apritē starp VZD un Zemesgrāmatu vairs netiek izmantoti dokumenti papīra formā un ar ko tagad aizstātas kadastra izziņas, kādos gadījumos darbojas datu sinhronizācija un kurus pakalpojumu skārusi integrācija. 

Izskatīšanai Ministru kabinetā tiek virzīti „Adresācijas noteikumi”. Plānots, ka turpmāk Valsts adrešu reģistrā tiks ievadīta informācija par plānotām adresēm un adresēm bez ēkas, kas ļaus pēc adrešu informācijas noteikt, vai adrese ir plānota, objektam dabā vēl nepastāvot, kā arī noteikt, vai konkrētajā adresē ir ēka. Jaunie noteikumi ietekmēs arī adrešu datu nodošanu no pašvaldībām uz VZD par piešķirtajām, mainītajām vai likvidētajām adresēm. Informēsim arī par dažādām iespējām veikt adrešu datu nodošanu tiešsaistē. 

Šī gada 1. janvārī stājies spēkā Zemes pārvaldības likums. Informēsim, kā notiks tā pakāpeniskā ieviešana un kas par to jāzina pašvaldībām. 

Ikdienā nereti saskaramies ar situācijām, kurās nepieciešams operatīvi iegūt informāciju. VZD piedāvātā mobilā lietotne Kadastrs.lv ir datu izplatīšanas portālam kadastrs.lv radniecīgs produkts. Lietotne ļauj ātri un bez maksas skatīt dažādus fona karšu slāņus un pārlūkot kadastra pamatinformāciju. Prezentācijā pastāstīsim, kā lietotne var Jums noderēt situācijās, kad pa rokai nav dokumentu vai steidzami nepieciešams identificēt nekustamo īpašumu dabā. 

Kontaktpersona sīkākai informācijai par VZD Reģionu dienas pasākumu Kocēnos ir Saiva Krūklīte, VZD Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja – tālrunis 64207410, e-pasts [email protected].

Novados