Var pieteikties EISI līdzfinansējumam transporta jomas projektiem

Līdz 2016.gada 2.februārim Satiksmes ministrijā jāiesniedz projektu pieteikumi, lai pretendētu uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) līdzfinansējumu.


Šī gada EISI uzsaukumā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm pieejamais vispārējais finansējums, uz kuru var pretendēt arī Latvija, ir 1.09 miljardi eiro. Eiropas Komisija (EK) piešķirs atbalstu konkursa kārtībā, izvērtējot visu dalībvalstu iesniegtos pieteikumus. EK lēmumu paredzēts pieņemt līdz 2016.gada jūlijam.


EISI prioritāri atbalstāmi nozīmīgi transporta infrastruktūras projekti, kuru mērķis ir veicināt viedo transporta sistēmu un satiksmes vadības sistēmu izmantošanu, radīt dekarbonizācijas iespējas visiem transporta veidiem, pārejot uz jaunām un inovatīvām transporta tehnoloģijām ar zemu oglekļa emisiju līmeni, uzlabot transporta pakalpojumu sadarbspēju, novērst problemātiskos infrastruktūras posmus, uzlabot dzelzceļa savstarpējo izmantojamību, veidot savienojumus trūkstošajos posmos, īpaši uzlabojot pārrobežu posmus u.tml.


Piesakoties EISI vispārējam finansējumam, projektu pieteicējiem būs pieejams EISI līdzfinansējums līdz 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, atkarībā no projekta jomas (pētniecība, infrastruktūras izbūve, viedo tehnoloģiju ieviešana u.c.).


Š.g. 30.novembrī Briselē norisināsies CEF Transporta Informācijas dienas, kurās būs iespēja iegūt praktisku informāciju par projektu priekšlikumu prioritātēm, projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu. Detalizētāka informācija par pasākuma norisi, plānoto darba kārtību un reģistrāciju pasākumam pieejama Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūras (INEA) mājas lapā. 

Novados