VARAM "58 novadu variants" paredz pašvaldību robežas tuvināt kādreizējo rajonu robežām 1

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvātais administratīvi teritoriālās reformas "58 novadu variants" paredz pašvaldību robežas tuvināt kādreizējām rajonu robežām, lielāku pašvaldību sadrumstalotību atstājot Rīgas apkārtnē.

Koncepcijas par jauno reformu, kas spēkā stātos no 2021.gada, pirmais variants paredz divas versijas - vienā gadījumā tiktu izveidotas 49 pašvaldības un bez izmaiņām paliktu deviņas republikas pilsētas, bet otra versija paredz 51 novadu, septiņas republikas pilsētas, izņemot Rīgu un Jūrmalu, apvienot ar tuvējiem novadiem.

Projekts, kas paredz izveidot 49 pašvaldības, republikas pilsētām saglabājot īpašu statusu, paredz, ka vienā teritoriālajā iedalījumā iekļaus Rucavas, Nīcas, Grobiņas, Durbes un Pāvilostas novadus. Vienots iedalījums būtu Priekulei un Vaiņodei, Alsungai un Kuldīgai, kā arī apvienošana paredzēta Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadiem. Piedāvātajā variantā izmaiņas neskars Ventspils, Auces un Aizputes novadus. Viens iedalījums paredzēts pašreizējiem Skrundas, Saldus un Brocēnu novadiem, kā arī Tukuma, Engures un Jaunpils novadiem.

Zemgalē pašreizējo Dobeles novadu iecerēts apvienot ar Tērvetes novadu, Jelgavas novadu ar Ozolniekiem, bet Bauskas novadu ar Rundāles un Iecavas novadiem, Vecumniekiem atstājot atsevišķu novadu. Vēl Zemgalē apvienošana iecerēta Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Jaunjelgavas un Pļaviņu novadiem, viens iedalījums plānots Neretas, Viesītes un Aknīstes novadam, kā arī Salas, Jēkabpils un Krustpils novadiem.

Vidzemē robežas nav plānots mainīt Salacgrīvas novadam, bet viens teritoriālais iedalījums plānots Limbažu un Alojas novadiem, Rūjienas, Naukšēnu un Mazsalacas novadiem, apvienot varētu arī Burtnieku, Kocēnu, Valmieras un Beverīnas novadus, kā arī no Valkas un Strenču novada varētu izveidot vienu. Apes novadu ministrija cer apvienot ar Alūksnes novadu, bet Smiltenes un Gulbenes novadi paliks pašreizējās robežās. Liela apvienošana paredzēta novadiem ap Cēsīm - apvienot plānots Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Cēsu, Līgatnes un Amatas novadus. Raunas novadu iecerēts apvienot ar Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadiem, bet teritorijas ziņā liels novads iznāks, ja apvienos Madonas, Ērgļu, Cesvaines un Lubānas novadus. Apvienošana iecerēta arī Krimuldas, Siguldas, Inčukalna un Mālpils novadiem, kā arī Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadiem. Vienotu teritoriju plānots izveidot, apvienojot Saulkrastu un Sējas novadus.

Latgalē savs novads paliks Līvāniem, Ilūkstei, Dagdai, Rēzeknei un Daugavpilij. Apvienot plānots Aglonas un Krāslavas novadus, Kārsavas, Ciblas, Ludzas un Zilupes novadus, Varakļānu un Viļānu novadus. Tāpat VARAM iecere paredz izveidot vienu novadu no Viļakas un Baltinavas novadiem un Balvu un Rugāju novadiem. Vienota teritorija paredzēta arī Riebiņu, Preiļu un Vārkavas novadiem.

Koncepcijā paredzēts, ka ap Rīgu arī tiks veiktas izmaiņas - apvienoti tiktu Mārupes un Babītes novadi, savs novads paliktu Olainei un Ropažiem, Stopiņu novads tiktu apvienots ar Salaspils novadu, kā arī apvienoti tiktu Carnikavas, Ādažu un Garkalnes novadi. Savs novads paliktu Ķekavai un Baldonei.

Šis projekts paredz ārpus Pierīgas teritorijas papildus nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem noteikt par attīstības centriem vēl 13 apdzīvotas vietas, kurās izvietota perspektīva vidusskola vai ģimnāzija un ap kuru tiktu veidota novada teritorija. Tās būtu: Priekule, Aizpute, Auce, Kandava, Vecumnieki, Salacgrīva, Rūjiena, Jaunpiebalga, Viesīte, Ilūkste, Dagda, Viļaka un Viļāni. Pierīgā centri, ap kuriem tiktu veidoti novadi, būtu - Saulkrasti, Ādaži, Ropaži, Salaspils, Ķekava, Baldone, Olaine un Mārupe. Attīstības centros, ap kuriem tiktu veidoti novadi, minimālais iedzīvotāju skaits būtu 1000.

Pirmā varianta otrā versija paredz novados iekļaut republikas pilsētas, izņemot Rīgu un Jūrmalu. Tas dotu daudz lielākas iespējas attīstīt visu novada teritoriju tajos novados, kuros iekļautas republikas pilsētas, kā arī daudz racionālāk risināt teritorijas attīstības plānošanu, uzsver VARAM.

Jau ziņots, ka VARAM valdības koalīcijas partneriem iesniegusi jaunu reformas koncepciju, kurā piedāvāti divi iespējamie reformu varianti.

Viens no ministrijas piedāvātajiem variantiem paredz, ka tiks izveidots 49 novadu un deviņu republikas pilsētu administratīvā iedalījuma modelis. Izstrādājot šo modeli, ņemti vērā vairāki kritēriji - attīstības centrs ar vismaz 1000 iedzīvotājiem, izveidots ceļu tīkls un atbilstoša infrastruktūra. Kā kritēriji ir arī vismaz viena perspektīva vidusskola novadā un tas, ka vidējais attālums no apdzīvotām vietām līdz novada administratīvajam centram ir ap 30 kilometriem.

Kā otru variantu VARAM piedāvā sākotnēji 29 sadarbības teritoriju izveidošanu ap nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem, kur pašvaldībām būs iespēja brīvprātīgi pievienoties.

Komentāri 1

nazis.ass

Darot to pašu, ko iepriekšējā reizē, nav sagaidāms cits rezultāts. Vēsturiski šie miesti, kas ir pārauguši pilsētās un novadu centros, radās, lai apkārtnes lauku iedzīvotājiem nodrošinātu nepieciešamos pakalpojumus. Tagad laukos vairs iedzīvotāju nav, pakalpojumi nav vajadzīgi. Laukos palikušie brauc garām novadu centriem savas lietas kārtot Rīgā vai lielākajās pilsētās, tāpēc šīs mazpilsētas nīkuļo bezdarbībā un “vārās savā sulā”. Nekāda attīstība šeit nenotiek un nav arī iespējama, un nekādi attīstības centri neveidosies, jo nav jau ko attīstīt. Vides prasības visā Latvijā ir vienādas, kādas Rīgas centrā, tādas pašas lauku neapdzīvotā teritorijā, tikai laukos izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru ir nesamērīgi dārgāk. Pat cūkas audzēt Rīgas nomalē ir vienkāršāk nekā, teiksim, Blomes pagastā, kur cilvēki to vien dara kā sūdzas par neciešamu mēslu smaku.
Latvijā nav vajadzīgas 40 pašvaldības. Lauku atbalsta dienests iztiek ar 9 struktūrvienībām, Meža dienests ar 10 un tā varētu turpināt. Cilvēki no dažādiem novadiem atšķiras tik pat, cik slātavieši un čangalieši “Mērnieku laikos”, problēmas visās pašvaldībās ir tās pašas, risināšanas paņēmieni – līdzīgi. Nekādas īpašas novada politikas, no pārējās Latvijas atšķirīgu atsevišķu novadu iedzīvotāju intereses netiek pārstāvētas.
Var būt uzreiz nocirst visu asti, nevis griezt pa gabaliņam? Mēs vēl nezinām, kā dzīvosim 2021. gadā.

pirms 5 gadiem, 2015.10.01 16:41

Novados