Variņos apbalvo ar Pateicības rakstiem

Arī šogad valsts svētku priekšvakarā Variņu pagasta padome pasniegs pašvaldības apbalvojumu - Pateicības rakstu - pagasta iedzīvotājiem.

To šoreiz saņems: Laima Ābrama, pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" skolotājas palīdze; Laila Valtere, tautas nama deju kolektīvu un ansambļu vadītāja; Ita Meļķe, pamatskolas sporta skolotāja, direktores vietniece audzināšanas darbā; Irēna Kaša, pamatskolas tehniskā darbiniece; Pēteris Legzdiņš, brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienības vadītājs; Inta Strazdiņa, Variņu pagasta padomes strādniece; Inga Švēde un Aivis Mazjānis, zemnieku saimniecības "Baltcepures 1" saimnieki; uzņēmuma SIA "Dzērve" strādnieki Modris Muižnieks, Ilzīte Muižniece, Jana Lukina, Ingrīda Elstiņa, Agris Mazjānis.Pateicības rakstus variniešiem pasniegs rīt, 16. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku sarīkojumā Variņu tautas namā. Pasākums sāksies pulksten 20.00.Pirms tam pulksten 18.30 varinieši pie tautas nama pulcēsies lāpu gājienam uz Palsas upi, kur upes krastos būs piemiņas brīdis Latvijas brīvības cīnītājiem.Pulksten 22.00 pēc svētku sarīkojuma Variņu tautas namā sāksies balle. Spēlēs grupa "Cesvaines muzikanti". "Ieeja ballē visiem būs par brīvu. Tā ir pagasta padomes dāvana valsts svētkos. Līdzi var ņemt groziņus, jo zālē būs galdi," stāsta Variņu tautas nama vadītāja Lolita Balode.

Novados