Variņu un Kārķu bērniem dāvina atpūtu pie jūras

Šodien un rīt kempingā "Abragciems" jūras krastā Engures pagastā atpūšas un jaunas zināšanas iegūst arī skolēni no Variņu un Kārķu pamatskolas. Šādu iespēju viņiem un vēl 12 Latvijas skolu audzēkņiem par velti sniedz akciju sabiedrība "Latvijas Finieris".

Uzņēmums sadarbībā ar Latvijas Entomoloģijas biedrību 11. un 12. jūlijā Abragciemā organizē skolu jauniešu konkursa "Zaļā klase" noslēgumu.

Konkursā piedalās skolas no tām vietām, kurās a/s "Latvijas Finieris" pieder meža zemes un kur uzņēmums rīko Meža dienas, iesaistot tajās skolēnus, informē uzņēmuma padomes biroja vadītāja Jolanta Medne. Šogad konkursā iesaistījušies 150 skolēni no Latvijas un Lietuvas, jo arī kaimiņvalstī atrodas viena no uzņēmuma ražotnēm. Uz noslēguma pasākumu uzaicināti visi dalībnieki, kur viņi uzzinās godalgoto vietu ieguvējus.

"Latvijas Finieris" rīko ar meža dzīvi saistītus konkursus skolēniem jau vairākus gadus pēc kārtas ar mērķi rosināt jaunās paaudzes interesi par meža nozari un tā vērtībām. Šogad konkursa tēma ir "Veco platlapju koku dobumu iemītnieki - bezmugurkaulnieki". Vecos, dobumainos kokos dzīvo arī aizsargājama suga - lapkoku praulgrauzis, un jaunie pētnieki uzgāja jaunas praulgraužu atradnes.

"Mēs lapkoku praulgrauzi dobumos neredzējām, dobumos atradām vien skudras," smaida Variņu pamatskolas 8. klases audzinātāja Māra Lāce. Konkursā skolu pārstāv 8. klase. Pusaudži savā pagastā pētīja Vilciņu dižozolu, vecas liepas pie klasesbiedrenes Almas Butkas mājām "Opīši" un ozolus Variņu centrā.

Skolas direktore Agita Birkenšteina priecājas, ka skolai izveidojusies laba sadarbība ar a/s "Latvijas Finieris". Uzņēmums sedz visus transporta izdevumus, ēdināšanu un nakšņošanu, kas attiecas uz skolēnu līdzdalību ikgadējā noslēguma pasākumā kempingā "Abragciems".

No Kārķu pamatskolas uz Abragciemu devās 8. un 9. klases skolēni. ""Latvijas Finierim" Kārķu pagastā pieder lielas meža platības, kurās mūsu skolēni Meža dienās stāda bērzus. Jau septiņus gadus veicam dažādus "Latvijas Finiera" uzdevumus," stāsta Kārķu pamatskolas direktore Valija Ābele.

Novados