Vijas jūtas kā karalienes 2

Šogad Vijciemā Viju vārdadienas svinības notika 10. reizi, taču daudzas lietas var raksturot ar vārdu - pirmoreiz. Pirmo reizi bija uzaicinātas Vijas no visas Latvijas. Ieradās 27 no Rīgas, Rēzeknes, Balviem un daudzām citām vietām. Vijas upe ir vienīgā Latvijā, tāpēc tas ir gana liels iemesls visu Viju sumināšanai.

"Tas bija ļoti vērienīgs, taču sirsnīgs pasākums. Man bija grūti iedomāties, ka tik lielu pasākumu var izveidot ar neizmērojamu mīļumu. Faktiski jutāmies kā karalienes," vērtē Vija Velika no Kocēniem. Viņa ir stāvā sajūsmā par Vijciemā piedzīvoto, neraugoties uz to, ka arī Kocēni ir kultūras tradīcijām bagāta vieta.

Ar starptautisku piesitienuV. Velika joprojām nespējot atgūties no milzu pārdzīvojuma Viju dienā. Viņa tur bija kopā ar bijušo kolēģi, tagad pensionāri Viju Cauni no Rūjienas, kura arīdzan turpina priecāties par dzirdēto un redzēto Vijciemā. Jo īpaši abām patika viesošanās čiekurkaltē un baznīcā.

Viju svētkos pirmo reizi skanēja Viju himna, kuras autore Vija Ancāne no Aglonas arī bija ieradusies uz svētkiem ar īpašu dāvanu - kliņģeriem, kas kopā veidoja vārdu - VIJAS. Viņa ir Vislatvijas Viju saieta virsvadītāja.

"Mēs Vijas svinam četrus gadus, un agrāk nezināju, ka to dara arī Vijciemā. Prieks, ka daudzas Vijas pirmo reizi redzēja savu upi," "Ziemeļlatvijai" stāsta Aglonas maizes muzeja saimniece V. Ancāne. Viņa uzskata, ka Vija ir patiesi latvisks vārds, turklāt pat nedaudz zintniecisks. Aglonā ir Vislatvijas Viju Goda grāmata un tajā šī vārda īpašnieces ar lepnumu raksta par sevi.

Pirmo reizi šiem svētkiem bija starptautisks piesitiens, jo ieradās arī Vija no Igaunijas. Pavisam svētkos piedalījās vairāk nekā 130 dejotāju, kuri izdejoja bezmaz visu tautu dejas, atskaitot afrikāņu. Paši vijciemieši bija pārtapuši par amerikāņu, spāņu un grieķu dejotājiem.

Rokdarbniekos visas paaudzesPirmo reizi Viju dienā Vijas upes ūdens līmenis bija rekordaugsts. Ūdens skalojās pie tautas nama skatuves durvīm. Tās bija atvērtas, tāpēc koncerta laikā bija redzamas upes viļņu rotaļas.

Īpašs pasākums bija rokdarbu izstāde, kuru sarūpēja Vijas krastos dzīvojošie vijciemieši. Nozīmīgi ir tas, ka ekspozīcijā "Vijas raksti rokdarbos" pārstāvētas visas paaudzes. Arī darbu daudzveidība ir cienījama - tapoti, austi, tamborēti, adīti, kokgriezumi, dekupāžas un citās tehnikās.

"Veidojot šo izstādi, ienāca prātā doma, ka Vijas upes krastā dzīvojošie ir cilvēki ar īpašu raksturu, un to ir ietekmējis upē plūstošais ūdens. Tas ir īpašs neatlaidīgu cilvēku raksturs, un viņu darbos to var sajust. Dabā viss ir savstarpēji saistīts," uzskata V. Bērziņa.

Domājot tikai labas domasVijas uz svētkiem ieradās ar ziediem, baloniem un lentēm greznotās mašīnās. Jubilārēm bija izklāts sarkanais paklājs ar sveču ceļu. Pēc tam viešņas apskatīja pagasta skaistumus - čiekurkalti un baznīcu. Ar Vijciema noslēpumiem visus interesentus iepazīstināja un bildes uz lielā ekrāna rādīja Rudīte Gulbe.

Tas ir viņas darbs visas vasaras garumā. Pirmo reizi pagastā spēlēja Smiltenes jaunā grupa "Mākoņstūmēji". Pagasta tautas nama vadītāja Vita Bērziņa varot tikai brīnīties par to, ka Smiltenē rodas tik daudz, turklāt labu mūzikas grupu. Viņa ir pateicīga visiem vijciemiešiem, kuri visādā veidā palīdzēja uzņemt tik daudz viesu un labprāt iesaistījās šī pasākuma organizēšanā.

"Man smeldz vienīgi tas, ka saistībā ar spiedīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem mums nav sava deju kolektīva "Vija". Tas taču tik pateicīgs nosaukums tieši deju kolektīvam," prāto Vita.

Itin sirsnīga bija dziedāšana pie upes vakarā. Pagastā ir meistars, kurš katru gadu no svecēm veido vārdu Vija, turklāt viss darīts tā, lai uzraksta atspulgs būtu izlasāms ūdenī. Kad šis uzraksts peld, tad visiem vijciemiešiem jādomā tikai labas domas.

Komentāri 2

valdis

Priecē, ka vijciemieši šajos laikos spējuši izveidot tik jauku un vajadzīgu pasākumu. Paldies Jums!

pirms 10 gadiem, 2011.04.14 09:18

es

pasākums tiešām bija sirsnīgs, dziesmas pie Vijas skanīgas!

pirms 10 gadiem, 2011.04.14 11:57

Novados