Vijciema pamatskola iegūst jaunus logus

Šonedēļ celtnieki Vijciema pagasta pamatskolā sāka nomainīt vecos logus pret jauniem. Kad ierados, vienai klasei logi jau bija nomainīti.

Pamatskolas direktore Aīda Vītola stāsta, ka ēkai nomainīs pilnīgi visus logus. "Mācību iestāde kopā ar pagasta pašvaldību izstrādāja projektu "Energoefektivitātes paaugstināšanai Vijciema pamatskolā" un iesniedza to iekļaušanai valsts investīciju programmā. Mūsu projektu atbalstīja Zaļo un zemnieku savienība, tādēļ saņēmām 10 000 latu ieplānoto darbu īstenošanai. Kad mums iedalīja līdzekļus, sākām meklēt preču piegādātāju un darbu veicēju. Izvēlējāmies uzņēmumu SIA "Būve". Šīs firmas strādnieki apņēmās gan jaunus logus sagādāt, gan tos ielikt un veikt visus nepieciešamos apdares darbus," stāsta A. Vītola.Šajā mācību gadā šis ir otrs lielākais darbs skolas sakārtošanā. Septembrī mācību iestāde atjaunoja un modernizēja dabas zinību kabinetu. Šo darbu sponsorēja kādreizējā mācību iestādes absolvente Mirdza Feldmane. "Tagad paši bērni atzīst, ka tas bija ļoti vajadzīgs un tagad esot ievērojami labāk mācīties. Savukārt drīz būsim ieguvuši jaunus logus. Lejas stāvā logu rāmji nebija mainīti kopš muižas laikiem. Augšējā stāvā tie ir kopš 1936. un 1937. gada. Ziemas salā gar rāmju malām klasēs plūda aukstums. Nelīdzēja pat starpu aizlīmēšana ar papīru. Domāju, ka šoziem visi jutīsimies silti," saka A. Vītola.Vasarā skolas vadība plāno turpināt mācību iestādes atjaunošanu un ierīkot centrālās apkures sistēmu. Daudz ko izdevies īstenot pateicoties labai skolas un pašvaldības sadarbībai. "Vietējā vara ir sniegusi atbalstu visu līdz šim izstrādāto projektu īstenošanā," apliecina A. Vītola.Pašlaik skolā mācās 69 bērni. "Kā daudzās lauku skolās, arī mūsu iestādē skolēnu skaits ir sarucis. Liela daļa skolas beidzēju aizbrauc turpināt izglītību citur un vairs ciematā neatgriežas, savukārt vairāki pieaugušie ir aizbraukuši darbā uz ārzemēm, jo Vijciemā nav jaunu darba vietu. Vēl apmēram divus gadus tāds skaits saglabāsies, bet tad skolēnu kļūs vairāk," saka A. Vītola.

Novados