Zemes reforma pabeigta 78% pašvaldību

Zemes reforma ir pabeigta 92 pašvaldībās jeb 78% no visām pašvaldībām, aģentūru LETA informēja Tieslietu ministrijas preses pārstāve Laura Majevska.

Viņa skaidroja, ka zemes reformas pabeigšana attiecīgajā teritorijā liecina, ka visas teritorijā esošās zemes vienības ir apzinātas un tam noteikts tiesisks statuss, kā arī visi procesi attiecībā uz personu tiesībām atgūt zemi ir pabeigti. Tas veicinās arī zemes turpmāko apsaimniekošanu, attīstību un aizsardzību.

Kā liecina Valsts zemes dienesta sniegtā informācija, līdz zemes reformas pilnīgai pabeigšanai palikušas 2023 zemes vienības. Zemes reforma vēl nav pabeigta, tas ir, pašvaldība nav vēl pieņēmusi lēmumu par zemes reformas pabeigšanu 16% pilsētu teritorijās, proti, 12 pilsētās - Jūrmalā, Liepājā, Cēsīs, Daugavpilī, Vangažos, Krāslavā, Pļaviņās, Rīgā, Rūjienā, Smiltenē, Tukumā un Viļānos.

Zemes reforma jāpabeidz arī 16% lauku apvidus teritoriju, tas ir, 18 lauku apvidus teritorijās, proti, Babītes, Baltinavas, Ciblas, Daugavpils, Dundagas, Kārsavas, Kocēnu, Krāslavas, Kuldīgas, Ķekavas, Madonas, Ogres, Pļaviņu, Priekuļu, Rundāles, Tukuma, Vārkavas un Viļānu novadā.

Zemes reformas mērķis ir pakāpeniskas privatizācijas gaitā pārkārtot zemes lietošanas un īpašuma tiesiskās, sociālās un ekonomiskās attiecības laukos, lai veicinātu Latvijas tradicionālā lauku dzīvesveida atjaunošanu, nodrošinātu dabas un citu resursu saimniecisku izmantošanu un aizsardzību, augsnes auglības saglabāšanu un celšanu, kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas palielināšanu.

Novados