Uz lasītāju jautājumiem atbild Valkas novada deputātu kandidāti

Iepriekšējā laikraksta “Ziemeļlatvija” numurā sākām publicēt deputātu kandidātu atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem. Šajā laikrakstā - turpinājums. Mēs aicinājām mūsu lasītājus uzdot jautājumus deputātu kandidātiem.  Kā atbildētāju minam saraksta pirmonumuru, lai vieglāk atšķirt sarakstus. Redakcija izsaka topošajiem politiķiem pateicību par sadarbību un savas nostājas aktīvu paušanu laikraksta “Ziemeļlatvija” lasītājiem.

5. Kāda iemesla dēļ nav izpildīts pirms kopmītņu būvniecības dotais solījums sakārtot Domes bulvāra ietves abās pusēs? Kad un vai vispār tas tiks izdarīts? 

V. A. Krauklis: – Piekrītam, ka solījums ir izpildīts tikai daļēji, tomēr esam atraduši veidu, kā kopā ar Valkas namsaimnieku daļu ietves atjaunot jau šogad. Iemesls šai solījuma daļējai neizpildei ir gaužām vienkāršs – valdības un Saeimas lēmums samazināt pašvaldību budžetus 2021. gadā. Tā rezultātā daudzi jau ieplānotie darbi bija jāatliek. Arī turpmāk šis darbs būs pašvaldības prioritāro darbu sarakstā.

J. Žurovičs: – Mūsuprāt, to vajadzēja darīt tad, kad tika realizēta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta 3. kārta. Tajā laikā tika plānota jauna asfalta seguma uzstādīšana brauktuvei. Pēc būvniecības secīguma tajā laikā bija jāparedz arī uzstādīt brauktuvei ceļa apmales, kas tagad ļautu ar mazākiem līdzekļiem atjaunot ietves. Šobrīd būtu jāmeklē risinājums, kā piesaistīt līdzekļus, lai to varētu realizēt. Nākamā sasaukuma laikā šis būtu viens no paveicamajiem darbiem. 

V. Zariņš: – Domes bulvārī ietvei jau pirms vairākiem gadiem ir izstrādāts būvprojekts, līdz ar to tā tiks izbūvēta.

6. Valkas centrā Rīgas ielā ir dažas dzīvojamās mājas, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijai, bet kanalizāciju izved ar tā saucamo mēslu mucu. Kad beidzot tiks risināts šis jautājums?

V. A. Krauklis: – Paldies iedzīvotājiem par šo aktuālo jautājumu. Šo problēmu jau pārrunājām maija Saimniecisko lietu komitejas sēdē, speciālistiem tika uzdots veikt tehnisko izpēti un aprēķinus, uz kā bāzes veidosim sarakstu, kādā secībā mājas pieslēgt (līdzīga situācija ir arī Tālavas ielā). Šajos darbos bez iedzīvotāju līdzdalības nevarēs iztikt.

J. Žurovičs: – Ar iesniegumu sākumā ir jāvēršas Valkas novada domē vai SIA “Valkas Namsaimnieks”, lai saprastu, par kuru ēku Rīgas ielā ir runa un kam tā pieder. Pēc tam iesniegums tiktu novirzīts uz Saimniecisko lietu komitejas sēdi, kurā deputāti pieņemtu lēmumu, kā rīkoties tālāk. Pēc jautājuma izskatīšanas tiktu sastādīta tāme, lai uzzinātu, cik jaunas kanalizācijas pieslēgšana pie pilsētas centrālās kanalizācijas sistēmas izmaksā. Izvērtēsim, vai to var izdarīt pašvaldības struktūras spēki vai nepieciešams meklēt papildu finansējumu. Šo finansējumu plānotu nākamā gada budžetā.

V. Zariņš: – Šis jautājums pakāpeniski tiek risināts visu laiku. Bet iedzīvotājiem arī jābūt atsaucīgiem un jāgrib pieslēgties kanalizācijai un ūdensvadam. Bieži saskaramies ar to, ka tikai daļa mājas vēlas pieslēgumu, pārējie ir jāpierunā.

Pašvaldību vēlēšanas