Uz “Ziemeļlatvijas” jautājumiem atbild Smiltenes novada deputāta amata kandidāti

Laikraksta “Ziemeļlatvija” redakcija uzsāk politiskās neklātienes debates. Mēs visiem vēlēšanu sarakstiem uzdevām vienādus jautājumus un lūdzām sniegt atbildes rakstiski, lai maksimāli precīzāk būtu iespējams paust domu.

Pirmās publikācijas temats – kā vērtējat pašreizējās  domes (deputātu, valdošās koalīcijas un domes priekšsēdētāja kā līdera) darbu. Vai pirms vēlēšanām solītais un programmā fiksētais īstenots? Kādas ir, jūsuprāt, šī sasaukuma veiksmes (labie darbi) un kas nav izdevies vai paveikts?

Atbild Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Smiltenes novada saraksta līderis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš

Kā Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, kas to sācis vadīt salīdzinoši nesen, 2019. gada novembrī, komandas un vadošās koalīcijas darbu vērtēju ļoti labi. Ja man būtu jāliek atzīme 10 ballu skalā, es mums liktu 8 – izdarīts ir ļoti daudz, strādājam, bet jāņem vērā ka “Covid-19” dēļ dažas lietas mums arī ir ierobežotas vai nerealizētas. 

Iepriekšējo gadu laikā realizēti vairāki projekti, kam piesaistīts finansējums arī no Eiropas Savienības fondiem, gan izmantots finansējums no pašvaldības budžeta. Daudziem investīcijas bijušas lielākas par 100 tūkstošiem eiro. Īstenots būvprojekts “Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve no Smiltenes līdz Silvai”. Mēs ceļu rekonstrukciju veicam vairākos pagastos, piemēram, Palsmanes pagastā Mētras–Jaun­cepļi, Grundzāles pagastā Priežkalni–Bieriņi un vairāki citi. Lauku ceļu rekonstrukcijā investēti vairāki miljoni eiro, to uzturēšana un labiekārtošana ir svarīga iedzīvotājiem un šajās teritorijās strādājošajiem uzņēmējiem. Pozitīvs piemērs ir autoceļa Jaunpriedaines–Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros, ir pārbūvēts autoceļš 1,287 km garumā. 

Atjaunota kartingu trase “Teperis”, kas dod iespēju nodrošināt trases izmantošanu kartingu sportam, kā arī skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem. Projekta “Kartingu trases atjaunošana” ietvaros tika veikta virsūdeņu noteces sistēmas atjaunošana un pārbūve, iekšējās trases apmales izbūve, jauna asfalta seguma izbūve, atvairbarjeru uzstādīšana, apzaļumošana un citi darbi. 2018. gada 11. jūlijā ekspluatācijā tika nodota Smiltenes stadiona servisa un skatītāju tribīņu ēka. Ir izbūvēta stadiona servisa ēka un skatītāju tribīnes ar kopējo apbūves platību 625,9 m2, ārējie inženiertīkli. Saskaņā ar ēkas plānojumu ir izbūvētas tribīnes ar 250 skatītāju vietām, ēkā atrodas ģērbtuves, dušas un tualetes, treneru telpas, tualetes apmeklētājiem, noliktavas un tehniskās telpas.

Viena no atjaunotajām vietām ir Vecais parks, piemēram, gājēju tiltam pār Abulu margas rotā rudzupuķe, kas attēlota novada ģerbonī un ir Smiltenes novada simbols. Pie dīķa izvietoti jauni soliņi, statīvi velosipēdu novietošanai, uzlabots taku segums. Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts ir atjaunots. Lizdoles ezera apkārtne ir izcili piemērota peldēšanai un makšķerēšanai, uzstādīta pontona laipa, piknika vietas, pārģērbšanās kabīnes.

Uzbūvēts  Smiltenes vidusskolas internāts. Kopīgi risinām jautājumus par brīvpusdienu pieejamību un stipendijām, lai būtu finansiāls atbalsts jauniešiem. Esam arī paaugstinājuši vecāku pabalstu līdz 150 eiro, ja vecāks ir deklarējies mūsu pašvaldībā.

2018. gadā atklāta daudzdzīvokļu māja Daugavas ielā 7A Smiltenē, tika radītas 24 jaunas dzīvesvietas. Realizēti vairāki ēku siltināšanas projekti un uzlabota kvalitāte esošajās mājās. Aktīvi turpinās projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija” īstenošana – gan ražošanas ēku būvniecība, gan apkārtējās teritorijas uzlabošana – bruģa seguma ieklāšana ietvēs, asfalta ieklāšana braucamajai ceļa daļai, inženierkomunikāciju izbūve un citi darbi.

Atbild partijas “Progresīvie” Smiltenes novada  saraksts

Līdzīgi kā daudzas pilsētas Latvijā, arī Smiltene ir kļuvusi sakārtotāka, tāpat varam kopumā labu teikt par Smiltenes novada darbiniekiem, kas nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem. Taču ir tāda sajūta, ka Smiltene guļ uz veciem lauriem. Ja paskatās pēdējos gadus, tad ir iestājies tāds kā panīkums. Turpina darīt esošās lietas, bet jaunu ideju trūkst. Iespējams, tas arī tāpēc, ka, G. Kukainim (bijušajam Smiltenes novada domes priekšsēdētājam Gintam Kukainim – redakcijas piezīme) aizejot, jaunais pilsētas vadītājs faktiski tika pierunāts vadīt domi, nevis uzņēmās līderību ar savu ideju pienesumu. Smiltenē ilgstoši nav risināts mājokļu jautājums, kas ietekmē gan uzņēmējus, gan iespēju, ka uz Smilteni pārceļas jauni cilvēki, kā arī neļauj uzlabot dzīves apstākļus esošajiem iedzīvotājiem. Ļoti trūkst arī sociālie mājokļi, kas nepieciešami cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās. 

Smiltene nav gājusi līdzi laikam un ieviesusi pilsētplānošanā labo praksi, kā to dara, piemēram, Cēsis, kas padarītu pilsētu draudzīgāku kājāmgājējiem un riteņbraucējiem, tāpat pilsētā trūkst tāda neformāla kultūras centra, kas būtu pašpietiekams un piedāvātu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tas, mūsuprāt, lieliski iederētos ugunsdzēsēju depo. Tā vietā mēs diskutējam par spēļu zāļu nozīmi atpūtā, kas ir absurds.

Sen jau tiek atlikti risinājumi par bibliotēkas ēku un arī formātu, kā tā būs pieejamāka lasītājiem.

Ja skatās no tūrisma perspektīvas, tad Smiltene nav izmantojusi iespējas identificēt sevi kā tūrisma galamērķi ar savu īpašo piedāvājumu, ar ko izceltos starp citām pilsētām Latvijā. Mēs teiktu, ka Smiltenē ir labs pamats un liels potenciāls, bet ir nepieciešams sapurināties un nokratīt sūnas, un nebaidīties būt drosmīgiem ar idejām visas Latvijas mērogā.

Apes novada darbību dažādās aptaujās tās iedzīvotāji vērtē viskritiskāk un tam ir pamats, jo daudzi priekšvēlēšanu solījumi nav izpildīti. Šķiet, ka jau kādu laiku novadā gaida, kad Smiltene pārņems vadību un darbi tiek tikai apdarīti. Bija solījums nodrošināt bezmaksas bērnu ēdināšanu līdz 9. klasei – nav paveikts. J. Liberts (Jānis Liberts, Apes novada domes priekšsēdētājs – redakcijas piezīme) publiski solījis sakārtot Gaujienā īsu ceļa posmu (ap 250 m, šobrīd bedrains grants/šķembu ceļš) no šobrīd esošās skolas ēkas uz sporta stadionu/centra virzienā – nav paveikts. Gadiem tiek gaidīts, ka apstrādātu grants ceļa posmu Gaujienā, kas ved cauri Līvānu mājiņu rajonam, jo putekļi ir neciešami – nav paveikts. Tāpat kritiski zemā līmenī ir komunālās saimniecības kapacitāte, līdzekļi atliek tikai steidzamo/bīstamo darbu paveikšanai.

Raunas novadā paveikto mēs vērtējam vispozitīvāk. Pēdējos četros gados ir sakārtotas lielās lietas, kā izglītības iestādes sistēma, saimnieciskie un sociālie jautājumi, ir uzceltas grupu mājas Gatartas pansionātā, drīz noslēgsies pirmsskolas izglītības iestādes piebūves izbūve divām jaunām grupām, uzcelta sporta zāle, pabeigta “Rīgas 2” restaurācija, atjaunoti ceļu segumi ciemu teritorijās, uzlabotas atpūtas un sporta infrastruktūras abos pagastos, veikti būtiski darbi pilsdrupu konservācijas jautājumā un Staburaga aizsardzībā. 

No sabiedrības viedokļa, dome vienmēr var strādāt atklātāk un skaidrojošāk, bet kopumā pašvaldība ir gājusi strauju attīstības ceļu, turoties pie izvirzītās programmas, turpinot cīņas arī ar vējdzirnavām, piemēram, par Valmieras vai Drustu ceļiem. Jaunā apvienotā novada vadībai noteikti ar lielāku sparu ir jāturpina lobēt, lai ceļš Drusti–Rauna–Valmiera tiktu asfaltēts. Kārtīgs ceļš uz Valmieru palielinās ekonomisko aktivitāti un ļaus ietaupīt prāvas naudas summas auto remontā tiem iedzīvotājiem, kas izvēlas braukt pa īsāko, bet sliktas kvalitātes ceļu, un degvielā tiem, kas tagad uz Valmieru brauc ar līkumu, izvēloties labāku ceļu.

Atbild partijas “Latvijas attīstībai” Smiltenes novada saraksts

Esam iepazinušies ar 2017. gada pašvaldību vēlēšanu programmām un nolēmām skaļi necilāt, kas ir un kas nav izdarīts un kuri darbi iesākti un nav novesti līdz galam. Bet ir skaidri zināms, ka ir daudz darāmā pie jau uzsāktiem un jauniem projektiem, kuru realizēšanā esam gatavi piedalīties. Tāpēc jau arī mēs veidojām jaunu  sarakstu, lai būtu “iekšā” pašvaldības darbā un lai saprastu, vai var izdarīt lietas vēl labāk un citādāk. Ja vērtējam 10 ballu sistēmā, tad, mūsuprāt, vērtējums ir septiņas balles, ko mēs dotu pašreizējai pašvaldībai. Taču mūsu sarakstā nav neviena cilvēka, kurš būtu pašvaldības darbā, un, ja kaut kas nav izdarīts, tad mums nav pretī konkrēta pamatojuma un mēs neesam tik zinoši, kāpēc tā noticis, vai to nepieļāva valsts vai normatīvie akti. Turklāt ir jārēķinās, ka “Covid-19” laiks ieviesa ļoti lielas korekcijas un, ļoti iespējams, ka visas ieceres nevarēja īstenot saistībā ar “Covid-19” ieviestās ārkārtējās situācijas dēļ. Tas, par ko mēs gribam uzteikt tagadējo pašvaldību un par ko mēs, smiltenieši, priecājamies, ir Smiltenes vidusskola, kur notiek mācību vides uzlabošana, un Vecais parks.

Atbild ZZS/LRA Smiltenes novada saraksts

Pašvaldības darbu vērtējam kopumā ar pluss zīmi. Tika sekmīgi realizēti iepriekš iesāktie projekti un uzsākti vairāki jauni un ambiciozi projekti, kas vērsti uz novada attīstību. Novads turpina attīstības ceļu arī pēc domes priekšsēdētāju maiņas, tomēr iezīmējušās arī vairākas būtiskas uzlabojamas lietas, kas to nesakārtošanas gadījumā nesīs negatīvas sekas.  

1. Deputātu darbs tika vērsts uz novada attīstību un izaugsmi dažādās jomās. Ar pilnu pārliecību varam teikt, ka deputāti savos balsojumos ir vadījušies, lai novadā cilvēkiem dzīvot būtu labāk. Jāņem vērā, ka deputātiem pietrūcis laika iedziļināties dažādu jomu jautājumu niansēs, tādēļ ir ļoti būtisks pašvaldības vadītāja kā līdera spējas veiksmīgi vadīt pašvaldības kolektīvu. Turpmāk nedrīkstētu pieļaut gadījumu, ka deputāti sistemātiski kavē domes vai tās komiteju sēdes. 

2. Smiltenes novads ir viens no retajiem Latvijā, kur nav bijusi izteikta koalīcija un opozīcija. Ikviens deputāts spējis strādāt novada attīstības interesēs. Atsevišķos gadījumos gan prasījusies katra valdošās koalīcijas (Nacionālās apvienības) deputāta iesaiste personīgā viedokļa paušanā pašvaldībai nozīmīgu jautājumu lemšanā. Radusies sajūta, ka balsojums svarīgos jautājumos izlemts pirms diskusijas ar pārējo sarakstu deputātiem. 

3. Gints Kukainis pašvaldības vadību turpināja kopumā sekmīgi. Viņa vadībā tika noslēgti vairāki ļoti nozīmīgi infrastruktūras projekti. Vienlaikus īpatnēji, – kad Gints Kukainis atstāja mēra amatu, viņa pēctecis netika virzīts no Nacionālās apvienības saraksta ievēlētajiem deputātiem. Laikā, kad tagadējais domes vadītājs Edgars Avotiņš bija tikai deputāts, viņš spēja būt konkrētāks un neatkarīgāks savos uzskatos un priekšlikumos. Šobrīd viņš cenšas turpināt Ginta Kukaiņa iesāktos projektus. Edgaram trūkst līdera īpašību vadīt pašvaldības kolektīvu un sekmīgi pārstāvēt mūsu novadu valsts un starptautiskajā līmenī. Vienlaikus jāatzīmē Edgara vēlme attīstīties. 

4. Kopumā Nacionālās apvienības programma četrgadei tika realizēta. Vienlaikus nebūtu korekti visus paveiktos pašvaldības darbus, no kuriem liela daļa bija visu sarakstu programmās, skaitīt tikai kā Nacionālās apvienības veikumu. Katrs deputāts neatkarīgi no tā, kuru sarakstu tas pārstāv, ar savu iedziļināšanos un izpratni jautājumos devis ieguldījumu un ir atbildīgs par pašvaldībā paveikto. Būtu loģiski, ka pēc ievēlēšanas deputāti no savām programmām izveidotu vienotu programmu turpmākajai četrgadei, nosakot kopīgus mērķus un uzdevumus. Tas veicinātu deputāta līdzatbildību un  aktīvāku līdzdarbošanos.

5.1. Veiksmes stāsti ir spēja piesaistīt investīcijas no projektiem. Projektu realizēšana gan pilsētā, gan laukos. Izglītības prioritāšu realizēšana, atbalsti sociālajā jomā.  

5.2. Nav izdevies atrast līdzekļus jaunas bibliotēkas celtniecībai, ielu un ceļu sakārtošanai un apsaimniekošanai, jaunu dzīvokļu fondam. Atsevišķos gadījumos ir uzlabojama pašvaldības ārējā komunikācija ar sabiedrību. Pazaudēti vairāki ļoti spēcīgi pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki. Nav izdevies izveidot vadošajiem domes speciālistiem konkurētspējīgu atalgojumu, salīdzinot ar kaimiņu novadiem.

Atbild partiju apvienības “Jaunā Vienotība” Smiltenes novada saraksta līdere Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina

Iepriekšējo pašvaldību vēlēšanu rezultāti – ar lielu Nacionālās apvienības ievēlēto deputātu skaitu (9 no 15) – arī noteica to, kā tika strādāts. Citu partiju pārstāvjiem pietrūka balsu, lai radikāli ietekmētu lēmumu pieņemšanu. Taču jāsaka, ka šajā laikā izdarīts arī daudz laba – sakārtota infrastruktūra, pabeigti vairāki iesāktie darbi (Vecā parka labiekārtošana, Smiltenes vidusskolas infrastruktūras sakārtošana u.c.). Smiltenes novadam piesaistīts liels Eiropas projektu finansējums. 

Tiesa, lēmumi, kas saistīti ar cilvēkresursiem, piemēram, Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes izveidošana, tās mērķi palika diezgan izplūduši. Tas, protams, nepalika bez sekām. Vienīgais balsojums, kas atšķīrās no citiem, bija par Smiltenes TV. Taču tik un tā to nenosargājām, kaut būtu varējuši…

Šā sasaukuma laikā bijuši divi priekšsēdētāji. Katrs ar saviem, atšķirīgiem vadības stila plusiem un mīnusiem. Kā jau ikvienam līderim. Edgars Avotiņš strādā ar iepriekšējā priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa komandu. Iespējams, tas arī lielā mērā rosinājis diezgan nesaprotamu politisko gaisotni un jauno priekšsēdētāju atturējis no ātras un izlēmīgas rīcības. 

Savu priekšvēlēšanu programmu nevarējām īstenot tā, kā to būtu gribējuši un varējuši ar lielāku deputātu skaitu. Pie neizdarītiem, bet solītiem darbiem, kas jāizdara nākamajā sasaukumā, ir Jāņukalna estrādes kompleksa rekonstrukcija. Solījām, bet prioritāte bija pabeigt iesāktos darbus Vecajā parkā. 

Manuprāt, pietrūka arī tādas īstas saliedētības, redzēt un strādāt ar problēmām visiem kopā. Vairāk dzirdēt, ko saka vēlētāji. 

Pie izdarītajiem – ir saglabāta un atbalstīta veselības aprūpes pieejamība Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā un pagastos.

Daudz no solītā esam kopā paveikuši. Par to patiess prieks. 

Svarīgākais, ko nāksies risināt nākamā sasaukuma deputātiem – atrast veidu komunikācijā, lai ikviens būtu sadzirdēts.

Domāju – visi būsim tikai ieguvēji, ja uz notiekošo skatīsimies plašāk. Latvijas cilvēkresursi ir tādi, kādi tie ir. Mūsu visdārgākais ir cilvēks.

Redzējumu par Apes novadu sniedz Astrīda Harju

Apes novada dome, lai arī ievēlēta no vairākām vēlētāju apvienībām, darbojusies vienoti. Lēmumi, t.sk. nepopulārie, pieņemti sadarbībā, izsvērti, jo nevajadzēja cīnīties pret kāda politiskā spēka priekšrocībām vai šauru interešu lobiju.  Piemēram, šā sasaukuma laikā nācās pieņemt mums visiem ļoti sāpīgo lēmumu par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas samazināšanu līdz pamatskolas kursam. Tas arī sabiedrībai tika objektīvi izskaidrots – Apes novadā jau pāris gadu trūkst skolēnu vidusskolas posmam un nav iemesla cerēt, ka nākamajos gados šajā ziņā kaut kas būtiski mainīsies. Ir bijušas daudzas diskusijas arī par administratīvi teritoriālo reformu. Deputāti pēc tām vienbalsīgi nobalsoja par Apes novada teritorijas apvienošanu ar Smiltenes novadu, izvēli argumentējot ar faktiem un datiem par mūsu teritorijas iespējām un attīstību nā­kotnē. Tiesa, ir vecākas paaudzes cilvēki, kuri to joprojām uztver sāpīgi, jo vēsturiski jūtas piederīgi Alūk­snes pusei. Bet ar alūksniešiem joprojām esam labi kaimiņi un sadarbības partneri. Kopā ar Alūksnes pašvaldību esam arī īpašnieki SIA “Alūksnes slimnīca”. Ja tradīcijas un sadarbība turpinās, tad saikne uz sadoto roku sajūtu dzīvo!

Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts kopā ar savu komandu strādājis godprātīgi. Iespēju robežās gandrīz visi priekšvēlēšanu solījumi izpildīti. Mūs kā mazo novadu pēdējos desmit gados visvairāk ierobežojusi liegtā iespēja tikt pie lielo fondu projektu līdzekļiem un attīstības centru finansējuma. Taču esam startējuši visu programmu pārrobežu projektos, kā arī citos ES fondu un valsts investīciju projektos, ar kuru atbalstu Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos sakārtota infrastruktūra, pamazām tiek atjaunotas un labiekārtotas sabiedriski nozīmīgākās ēkas un vietas.

Atbildi Jaunās konservatīvās partijas Smiltenes nodaļa

Pēdējo četru gadu laikā Smiltenes domes darbu vada četru partiju koalīcija, kuras vadībā izvirzījās Tēvzemei un Brīvībai un LNNK apvienība ar deviņiem deputātiem. Tā kā dome strādāja faktiski bez opozīcijas, grūti izdalīt katras politiskās partijas atsevišķu ieguldījumu, īpaši izcelt paveikto vai norādīt uz neveiksmēm. Par paveikto atbildīgas ir visas domē strādājošās politiskās partijas vienlīdzīgi.

Kopumā pašreizējās Smiltenes domes darbu vērtējam kā viduvēju. Kā zināms, līdzīgu vērtējumu dome saņēma arī, veicot daļēju iedzīvotāju aptauju.

Uzskatām, ka apmierinošs vērtējums no lielas daļas aptaujāto iedzīvotāju puses ir jāuztver ļoti kritiski.

Mēs visi zinām, ka strīdos dzimst patiesība. Un veselīga konkurence ir attīstības pamats. Šādas veselīgas konkurences pietrūkst pašreizējā Smiltenes domē, jo ilgstoši pastāv tikai viens dominējošs viedoklis, tikai viena veida vadības stils, tikai viena veida attīstības scenārijs visu problēmu risinājumiem. Ilgstoši pie varas esot vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, tām pašām politiskajām partijām, grūti ir ieviest jaunas idejas, attīstīt jaunus netradicionālus risinājumus, ja arī tie ir daudz efektīvāki un lietderīgāki. Iemesls pavisam vienkāršs – strādājošu sistēmu labāk neaiztikt (arī tad, ja tā strādā slikti, tā tomēr strādā).

Jaunās konservatīvās partijas Smiltenes domes deputātu kandidāti uzskata, ka Smiltenes novadā pašvaldībai ir jāstrādā racionālāk, efektīvāk un caurspīdīgāk nekā tā strādā pašlaik. Uzskatām, ka pašvaldības darbam ir jābūt daudz vairāk orientētam uz visu iedzīvotāju interešu pārstāvēšanu.

Ievēlētajiem deputātiem vienmēr ir jāpatur prātā – pašvaldība ir priekš iedzīvotājiem, nevis iedzīvotāji priekš pašvaldības.

Analizējot iepriekšējo periodu, konstatējam, ka programmā plānotie darbi ir padarīti daļēji. Mēs pašreiz atturēsimies kritizēt konkrētus projektus vai pieņemtos lēmumus, jo Jaunā konservatīvā partija nav pašreizējās domes sastāvā, mums nav visas informācijas par projektiem, nezinām tādu vai citu lēmumu pamatojumu.

Citu politisko partiju vēlēšanu solījumus arī īsti nevaram analizēt, jo šo partiju programmu veidošanā nepiedalījāmies, godīgi būs, ja vērtējumu ar savu balsi par to vai citu politisko partiju 5. jūnijā dos vēlētājs.

Mēs savā darbā uzskatām, ka ir jāturpina iesāktie projekti, jāvirza tās iniciatīvas, kuras ir guvušas iedzīvotāju atbalstu. Jāsadarbojas ar visiem tiem, kuriem ir idejas novada attīstībai un izaugsmei. Esam par konstruktīvu sadarbību radošu un iedzīvotājiem lietderīgu projektu caurspīdīgai attīstībai.

Uzskatām, ka galvenais ir iedzīvotājs un domes darbībai ir jābūt pakārtotai visu novada iedzīvotāju labklājības uzlabošanai, nevis īstermiņa labumiem un ātriem risinājumiem, bet tālredzīgai un ilgtspējīgai novada attīstībai.

Sasaukuma veiksmes (labie darbi):

  • Piesaistīts finansējums dzīvojamās mājas sakārtošanai Kalēju ielā Smiltenē.
  • Smiltenes vidusskolas reitings cēlies no 82. vietas 2017. gadā uz 27. vietu 2020. gadā.
  • Smiltenes 100 gades svētku pasākums.

Nav izdevies/paveikts:

  • Komunikācija un sadarbība ar iedzīvotājiem nav pietiekama, reizi gadā veiktā jau minētā iedzīvotāju aptauja nedod pilnvērtīgu skatījumu, nevar tikt uzskatīta par labas sadarbības pamatu domei ar novada iedzīvotājiem.
  • Smiltenes domes mājaslapa kā būtisks komunikācijas instruments ar sabiedrību būtu jāuzlabo. Nezinātājam tā ir ļoti nepārskatāma, ievietotā informācija ir izkārtota diezgan haotiski, nav intuitīvi atrodama.

Pašvaldību vēlēšanas