Kādos gadījumos palīdzēt var mērnieks?

Par to, kas ir mērnieks un ko šis speciālists dara, daudziem no mums ir visai virspusēja izpratne. Un tas ir saprotami, jo ir cilvēki, kuriem visas dzīves laikā nav nepieciešams sadarboties ar mērnieku. Taču, ja šāda vajadzība rodas, tieši mērnieks ir tas speciālists, kura palīdzība dažādos ar īpašumiem, zemi un būvniecību saistītos jautājumos var būt ļoti noderīgs. Par to, kādos gadījumos var tikt izmantota mērnieka palīdzība, lasiet turpinājumā. 

Zemes robežu uzmērīšana

Viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ palīgā tiek aicināts mērnieks, ir nepieciešamība veikt kadastrālo uzmērīšanu. Šādā veidā tiek izveidots zemes robežu plāns, un tas nepieciešams, lai konkrēto īpašumu būtu iespējams reģistrēt zemesgrāmatā. Lai būtu iespējams šādu plānu izveidot, mērniekiem būs vajadzīgs zemes kadastra numurs, gan arī objekta adrese un atsevišķos gadījumos arī skice uzmērāmajai platībai.

Topogrāfiskā plāna izveidošana

Ja plānojat celt privātmāju, tad topogrāfija būs viena no nozīmīgām šī procesa daļām, un topogrāfiskā plāna izstrādi veic tieši mērnieks. Šajā plānā pārskatāmā veidā redzamas ne tikai zemes īpašuma robežas, bet arī teritorijas reljefs, ceļi, taciņas, ūdenstilpnes un pat katrs krūms, jo tas viss var noderēt arhitektam mājas projektēšanas procesā. Tāpat var būt nepieciešama tāda informācija kā meliorācijas kadastrs un tamlīdzīgi dati. Topogrāfiskajam plānam ir nozīmīga loma kanalizācijas, ūdensvadu, elektrības un kabeļu sistēmu izveidē ap ēku. Plānā parādās, kas atrodas ne tikai virs, bet arī zem zemes. Vadoties pēc tā, iespējams novērst nelaimes un kļūdas. Plāns ir derīgs vienu gadu.

Inženierģeodēziskie darbi

Ģeodēzija attiecas uz dažādu inženiertīklu un citu atbalsta tīklu izbūvi zemes virspusē un pazemē. Tā kā zem zemes var atrasties dažādas komunikācijas sistēmas, ģeotehniskā izpēte palīdz noteikt, kur drīkst un kur nevajadzētu būvēt ēku un citus objektus, veidot celiņus un pārējās zonas, kā arī nosaka, kur atradīsies būvasis.Šī ir tikai daļa no uzdevumiem, kurus veic mērnieki. Ja Jums rodas nepieciešamība izmantot šī speciālista pakalpojumus, vienmēr izvēlieties sertificētus un pieredzējušus profesionāļus. Tādi darbojas SIA “Ģeodēzists”, kas palīdzēs, ja būs nepieciešami pakalpojumi saistībā ar zemes kadastru, zemes ierīcību, topogrāfiju, ģeodēziju, lāzerskenēšanu un dažādām citām jomām. Vairāk par pakalpojumiem varat uzzināt šeit – Geodezists.lv.

Reklāmraksti