Kāpēc nealgot grāmatvedi, bet izvēlēties sadarboties ar grāmatvedības firmu?

Šis laiks ir ārpakalpojumu uzvaras gājiens – ārpakalpojumi tiek piedāvāti visdažādākajās jomās – visbiežāk grāmatvedībā, personāla vadībā, mārketingā, informācijas tehnoloģijās (IT). Darba devēji arvien vairāk apzinās, ka biznesa virzienus, kas nav saistīti ar pamatdarbību, drošāk un lētāk ir uzticēt profesionāļiem. 

Kādas ir būtiskākās priekšrocības, grāmatveža pakalpojumus saņemot ārpakalpojumā?

Ietaupīt laiku un izmaksas

Ārpakalpojumu sniedzējs ikdienā atrodas ārpus biroja, tāpēc nav nepieciešams izveidot atsevišķu darba vietu, nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru un tehnoloģijas, tādējādi darba devējs ietaupa laiku un naudu, ko var koncentrēt savā pamatbiznesā.

Saņemt tikai vajadzīgo

Agrāk ārpakalpojumu izmantošana bija lielu uzņēmumu priekšrocība, tagad šo pakalpojumu arvien vairāk izvēlas arī mazi uzņēmumi, jo ārpakalpojumā ir iespēja nodot nevis pilnu pakalpojumu apjomu – visu grāmatvedības darba organizēšanu, bet, piemēram, tikai gada pārskata vai atskaišu sagatavošanu, pārējos ikdienas darbus veicot pašu spēkiem. 

Plašāks redzējums

Ārpakalpojumu grāmatvedis parasti vienlaikus apkalpo vairākus klientus, tāpēc viņam ir plašāks redzējums par finanšu un grāmatvedības nozari, ko katrs konkrētais sadarbības partneris var izmantot savā labā. 

Tikai vajadzīgā informācija

Ja darbinieks strādā uz vietas birojā, viņš nereti saņem arī daudz liekas informācijas, kas nemaz nav nepieciešama viņa darbā, savukārt ārpakalpojuma sniedzējs uzzina tieši to, kas viņam ir nepieciešams, līdz ar to ir mazāk iespēju, ka uzņēmuma dati kaut kur noplūst, ka izplatās lieka informācija. 

Par visu jāvienojas!

Lai sadarbība ar ārpakalpojumu grāmatvedi notiktu kvalitatīvi, vēlams jau līgumā vienoties par konkrētiem nosacījumiem. Parasti šādos gadījumos tiek slēgts pakalpojumu līgums. Būtiski ņemt vērā datu aizsardzības regulas pamatprincipus – skaidri jādefinē pamata noteikumi savstarpējai datu apritei, tie jāietver līgumā.

Jo precīzāk jau līgumā būs definēta sadarbība, jo drošāk un atbilstošāk abu pušu vēlmēm tā notiks. Nedrīkst aizmirst pakalpojumu līgumā ar ārpakalpojumu grāmatvedi vai grāmatvedības firmu iekļaut šādus punktus:

  • pakalpojuma apraksts (saprotot, kas tiks gaidīts no grāmatvedības pakalpojuma sniedzēja, kādos termiņos un apjomā);
  • pakalpojuma maksu un samaksas kārtību, kā arī līgumsodu un nokavējuma procentus par nokavētiem darbu nodošanas termiņiem;
  • atbildības robežas, pretenziju izskatīšanas kārtību;
  • kontroles mehānismus un atskaitīšanos par paveikto;
  • līguma spēkā stāšanās un izbeigšanas nosacījumus.

Reklāmraksti