Kas jāņem vērā, tulkojot dokumentus

Viens no biežākajiem tulkošanas biroja Tulkot.lv pakalpojumiem, ko izmanto privātpersonas, ir dokumentu tulkošana. Jebkuram var rasties nepieciešamība pēc šāda pakalpojuma, tāpēc ir svarīgi uzzināt, kas jāņem vērā, pieprasot oficiālu dokumentu tulkojumus un, kā saprast, vai būs nepieciešami arī notāra pakalpojumi.

Dokumenti, ko visbiežāk tulko

Ir dažādas situācijas, kuros oficiāla un pat juridiska teksta tulkošana ir aktuāla, piemēram, var būt jātulko uzņēmuma dibināšanas vai reģistrācijas dokumenti, sertifikāti, izziņas, tādi finanšu dokumenti kā biznesa plāni, grāmatvedības atskaites vai izraksti. Tāpat var būt nepieciešamība tulkot arī līgumus vai oficiālas vienošanās.

Pavasarī un vasarā vieni no biežākajiem pieprasījumiem ir no topošo studentu puses. Ja absolvents vēlas iestāties augstskolā citā valstī bieži ir nepieciešams iztulkot atestātu un sekmju izrakstu, lai augstskola varētu izvērtēt sekmes konkrētos mācību priekšmetos. Iespējams, būs nepieciešama arī pases tulkošana, taču to absolvents var noskaidrot konkrētajā augstskolā, jo izglītības iestāžu prasības var atšķirties.

Biroja apliecinājums

Ir gadījumi, kuros dokumentiem būs nepieciešams apliecinājums, ka tulkojums ir pareizs. To sauc par biroja apliecinājumu un to veic tulkošanas birojs, apstiprinot, ka tulkojums ir pareizs un sakrīt ar oriģinālo dokumentu. Iespējams, ka jums pietiek ar šādu pareizības apstiprinājumu. To, vai dokumentam tomēr ir vajadzīgs notāra apliecinājums, nosaka iestāde, kurā dokuments ir jāiesniedz. 

Notāra apstiprinājums

Notāra apstiprinājums bieži ir vajadzīgs tādiem oficiāli izdotiem dokumentiem kā laulības un dzimšanas apliecībai, bērna izceļošanas atļaujai, līgumam, diplomam, sekmju izrakstam, medicīniskam atzinumam. Latvijā ir notariāli jāapliecina dokumenti, kas izdoti citā valstī un iesniedzami, piemēram, šķīrējtiesā vai komercreģistrā. Kāpēc ir nepieciešams notāra apliecinājums? To pieprasa, lai novērstu neprecizitāšu un kļūdu ieviešanos tulkojumā, kā arī, lai nodrošinātos pret apzināti veiktām izmaiņām vai sagrozījumiem tulkotajos dokumentos. Notārs ir valsts amatpersona, tātad, ja šis cilvēks ir apstiprinājis jūsu dokumentu, varat droši zināt, ka ar to viss ir kārtībā, un arī iestāde, kurā to sniegsiet, varēs būt droša, ka dokumentam ir juridisks pamats, un tas ir pareizs.

Prasības dokumenta notariālai apliecināšanai

Lai notārs varētu apliecināt dokumenta tulkojumu, dokumentā, kas tiks apliecināts, jābūt tā autora nosaukumam, dokumenta izveides datumam, izdošanas un parakstīšanas vietai, kā arī pašam parakstam vai vairākiem, ja tādi ir aktuāli. Ja dokumentā nebūs visa vajadzīgā informācija, un tas nebūs pareizi noformēts, notārs to nepieņems. 

Notariālā apstiprinājuma veidi un kādos gadījumos kuru izvēlēties

Tulkot.lv piedāvā divus notariālā apliecinājuma veidus – apliecinājums pie oriģināla vai pie kopijas. To, kāds apliecinājuma veids nepieciešams, visbiežāk nosaka iestādes noteikumi, kurā dokuments jāiesniedz. Reizēm arī pats klients var izvēlēties, vai veikt apliecinājumu pie kopijas vai oriģināla. Piemēram, ja jātulko bērna izceļošanas atļauja, kas domāta konkrētai situācijai, varēsiet veikt apliecināšanu pie oriģināla. Šādā gadījumā notāra apstiprinājums tiks fiziski pievienots, piesprausts pie šīs atļaujas. Taču, ja tulkosiet medicīnisku atzinumu vai pasi, tā jums vēl būs vajadzīga kā dokuments, tāpēc to apliecināt varēsiet pie kopijas, lai oriģināls paliktu neskarts.

Svarīgi atcerēties, ka arī tad, ja apliecināta tiks kopija, notāram būs jāuzrāda arī dokumenta oriģināls. Tas nepieciešams tādēļ, ka notārs to salīdzina gan ar kopiju, gan tulkojumu, lai pārliecinātos par to, ka viss sakrīt un ir pareizi – bez kļūdām un nesagrozīts. 

Mūsdienās notāri pieņem arī elektroniski parakstītus dokumentus ar laika zīmogu, tāpēc, ja nav iespējas nogādāt dokumenta oriģinālu tulkošanas birojā vai pie notāra, varat notāram dokumentu iesniegt arī elektroniskā veidā. Reklāmraksti