30 jauniešiem būs nodrošināta prakse ārzemēs

Smiltenes Valsts tehnikums - profesionālā vidusskola saņēmusi apstiprinājumu par Leonardo da Vinči mobilitātes projekta "Prakse Eiropā šodien, darbs Eiropā nākotnē" apstiprinājumu.

Tas nozīmē, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma 30 jauniešiem turpmāko divu gadu laikā būs iespēja mācību praksi apgūt kādā no septiņām valstīm.Vairāk lasiet "Ziemeļlatvijā".

Izglītība