Aicina pieteikties Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvai

Vakar, 5.novembrī tika izsludināta pieteikšanās trešajam Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursam. Tajā var piedalīties visu ES dalībvalstu jaunieši, piesakot projektus, kuru mērķis ir veicināt sapratni dažādu Eiropas valstu iedzīvotāju starpā. Projektu pieteikšanas termiņš ir 2010. gada 22. janvāris.

 

Paraugi un idejas Eiropas jauniešiem

Konkursu organizē Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds. Balvai pieteikumus var iesniegt jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem, kas iesaistījušies projektos, kuri ir labi paraugi tam, ka dažādu valstu cilvēki Eiropā var dzīvo kā vienota sabiedrība, balstoties uz savstarpēju sapratni un cieņu. Projektiem jādemonstrē praktiski piemēri par eiropiešiem kā vienas kopienas locekļiem. Balvai var pieteikt dažādus projektus, piemēram, jauniešu apmaiņas programmas, Eiropas mēroga mākslas un interneta projektus. .

 

Balvu fonds - 10 000 eiro

Nacionālajos atlases posmos uzvarējušo projektu pārstāvji no 27 dalībvalstīm tiks uzaicināti uz balvas pasniegšanas ceremoniju Āhenē, Vācijā 2010. gada 11. maijā.

 

Balvas saņems trīs projekti: pirmās godalgas ieguvējs - 5000 eiro, otrās - 3000 eiro, bet trešās - 2000 eiro. Tās pasniegs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvis. Uzvarējušo projektu iesniedzēji dosies arī vizītē uz Eiropas Parlamentu.

 

Pieteikuma formas pieejamas mājas lapā http://www.europarl.lv/view/lv/Jauniesiem/Charlemagne_prize.html 

Atlases procedūra

Projektu pieteikšanas termiņš ir 2010. gada 22. janvāris.

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas ieguvējus - trīs labākos projektus - izvēlēsies divās kārtās.

 

* Pirmā kārta: dalībvalstu atlases komisijas, kuru sastāvā ir vismaz divi Eiropas Parlamenta deputāti un viens jaunatnes organizāciju pārstāvis, noteiks uzvarētāju katrā dalībvalstī līdz 2010. gada 5. martam.

* Otrā kārta: Eiropas atlases komisija, kuras sastāvā ir trīs Parlamenta deputāti, EP priekšsēdētājs un četri Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvji, 2009. gada 8. aprīlī noteiks uzvarētāju no dalībvalstu atlases komiteju iesniegtajiem 27 projektiem.

 

Saites:

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas mājas lapa: www.charlemagneyouthprize.eu 

Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda mājas lapa: www.karlspreis.de

 

Informācija par iepriekšējo gadu konkursiem:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/040-55524-128-05-19-906-20090508IPR55522-08-05-2009-2009-false/default_en.htm 

UZZIŅAI - 2009. gada uzvarētāji

Pagājušā gadā pirmo godalgu saņēma Polijas jauniešu projekts "YOUrope needs YOU" (Tu Eiropai esi vajadzīgs!). Šīs iniciatīvas dalībnieki skolās rīkoja seminārus, lai pusaudžiem neformālā veidā sniegtu interesantus faktus par Eiropu. Otro prēmiju ieguva Eiropas universitāšu teātru festivāls (Albi, Francija), trešo - Vācijas jauniešu dabas zinātnes projekts "Gumijas zābaku diplomātija".

 

Latvijas nacionālajā atlasē uzvarēja organizācijas IMKA projekts "Jauniešu aktivitāšu attīstīšana Gruzijā." Nacionālā žūrija projektu "Jauniešu aktivitāšu attīstīšana Gruzijā" novērtēja kā "...lielisku piemēru pašiniciatīvai, Eiropas jauniešu sadarbībai ne tikai savstarpēji, bet arī ar citu valstu jauniešiem, tādējādi veicinot savstarpējo sadarbību, pieredzes apmaiņu un izpratni par dažādām kultūrām."

Izglītība