Aicina pieteikties Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvai

Jau ceturto gadu pēc kārtas izsludināta pieteikšanās Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursam. Tajā var piedalīties visu ES dalībvalstu jaunieši, piesakot projektus, kuru mērķis ir veicināt sapratni dažādu Eiropas valstu iedzīvotāju starpā. Projektu pieteikšanas termiņš ir 2011. gada 23. janvāris.

Paraugi un idejas Eiropas jauniešiem 

Konkursu organizē  Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds. Balvai pieteikumus var iesniegt jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem, kas iesaistījušies projektos, kuri ir labi paraugi tam, ka dažādu valstu cilvēki Eiropā var dzīvot kā vienota sabiedrība, balstoties uz savstarpēju sapratni un cieņu. Projektiem jādemonstrē praktiski piemēri par eiropiešiem kā vienas kopienas locekļiem. Balvai var pieteikt dažādus projektus, piemēram, jauniešu apmaiņas programmas, Eiropas mēroga mākslas un interneta projektus. 

 

Balvu fonds - 10 000 eiro 

Nacionālajos atlases posmos uzvarējušo projektu pārstāvji no 27 dalībvalstīm tiks uzaicināti uz balvas pasniegšanas ceremoniju Āhenē, Vācijā  2011. gada 31. maijā. 

Balvas saņems trīs projekti: pirmās godalgas ieguvējs - 5000 eiro, otrās - 3000 eiro, bet trešās - 2000 eiro. Tās pasniegs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvis. Uzvarējušo projektu iesniedzēji dosies arī vizītē uz Eiropas Parlamentu. 

Pieteikuma formas pieejamas mājas lapā http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/lv/introduction.html   

Atlases procedūra

Projektu pieteikšanas termiņš ir 2011. gada 23. janvāris. 

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas ieguvējus - trīs labākos projektus - izvēlēsies divās kārtās.

  • Pirmā kārta: dalībvalstu atlases komisijas, kuru sastāvā ir vismaz divi Eiropas Parlamenta deputāti un viens jaunatnes organizāciju pārstāvis, noteiks uzvarētāju katrā dalībvalstī līdz 2011. gada 11. martam.
  • Otrā kārta: Eiropas atlases komisija, kuras sastāvā ir trīs Parlamenta deputāti, EP priekšsēdētājs un četri Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvji, 2010. gada 14. aprīlī noteiks uzvarētāju no dalībvalstu atlases komiteju iesniegtajiem 27 projektiem.

 Saites:

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas mājas lapa: www.charlemagneyouthprize.eu 

Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda mājas lapa: www.karlspreis.de 

Informācija par iepriekšējo gadu konkursiem:

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/lv/previous_winners.html   

Uzziņai - 2010. gada uzvarētāji

Šogad pirmo godalgu saņēma vācu projekts "Eiropas vilciens", kurā piedalījās 24 arodskolas no 21 valsts. Skolu audzēkņi kopā strādāja vairāk nekā 3 gadus un izveidoja iespaidīgu vilciena mēroga modeli: lokomotīvi un vagonus.

 

Otro prēmiju saņēma īru grāmatas projekts "Tu esi te", bet trešo - bulgāru "Labākais inženierzinātnes konkurss". 

 

Latvijas nacionālajā  atlasē uzvarēja organizācijas "BEST-Riga" (BEST - saīsinājums no Board of European Students of Technology) projekts, kas atbalsta jaunos inženierus un to iespējas darboties modelī "Students-Universitāte-Uzņēmums", iesaistot studentus no 79 universitātēm 30 Eiropas valstīs. Nacionālā žūrija atzina, ka "šāda veida projekti eksakto zinātņu jomā ir īpaši svarīgi Latvijai, jo nodrošina ne tikai iesaistīto studentu, bet arī visas valsts konkurētspējas izaugsmi".   

Izglītība