Aicina studentus parakstīties

Latvijas Studentu apvienība aicina parakstīt petīciju par studentu mobilitātes iespējām. Eiropas līmeņa akcija "Let's GO" ļauj ikvienam studentam apzināties iespējas un tiesības uz brīvu mobilitāti Eiropas augstākās izglītības sistēmā, tādējādi pievēršot Eiropas augstākās institūcijas šo jautājumu risināšanai un mobilitātes vides uzlabošanai.

 

Latvijas Studentu apvienība (LSA) atbalsta Eiropas Studentu apvienības rīkoto akciju, aicinot arī Latvijas studentus kļūt aktīviem un paust savu nostāju šo jautājumu risināšanā," paskaidro LSA sabiedrisko attiecību virziena vadītāja Anete Enikova.

 

Pilns petīcijas teksts un parakstīšanās iespējas pieejams www.letsgocampaign.net/petitionA. Enikova paskaidro, ka petīcijas galvenie atzinumi ir par organizatorisku un finansiālu Eiropas Savienības atbalstu studentu un jauno zinātnieku mobilitātei, to karjeras izaugsmes veicināšanai un zināšanu pārnesei dažādu valstu izglītības sistēmās.

 

Eiropas mobilitāte ir iespēja studentiem, jaunajiem zinātniekiem un pētniekiem īstenot savas ieceres, gūt starpkultūru pieredzi, ceļot savu kvalifikāciju, apgūstot jaunas zināšanas vai īstenot savus zinātniskos projektus kādā no Eiropas valstīm.

 

Eiropas Studentu apvienība savāktos parakstus prezentēs Eiropas ministriem, lai demonstrētu studentu viedokli šo jautājumu risināšanā. "Pašreiz ir parakstījušies jau vairāki simti studentu no dažādām Eiropas valstīm. Tāpēc arī mēs aicinām to darīt Latvijas studentiem,"saka A. Enikova.

Izglītība