Akreditēs Ozolu pamatskolu

Janvāra beigās notiks Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolas akreditācija. Par to informē pagasta padomes priekšsēdētājs Raitis Priede.

Pamatskolas direktore Dzidra Švarte stāsta, ka līdz komisijas atbraukšanai jāsakārto visa dokumentācija. "Visi mācību priekšmeti mums ir nodrošināti ar pedagogiem. Lai priekšstats par mūsu skolu būtu pilnīgs, ar skolēnu starpniecību esam nosūtījuši anketas vecākiem. Tajās viņiem jāatbild uz 21 jautājumu par mūsu skolu. Vecākiem būs jāuzraksta, vai viņu bērni skolā jūtas labi, vai apmierina mācību kvalitāte, kā viņi vērtē mācību iestādes sadarbību ar vecākiem un uz citiem jautājumiem. Komisijas locekļiem naktsmītni sagatavosim Zvārtavas pilī," saka Dz. Švarte.

Izglītība