Alda Miķe: “Cilvēkiem ar atbilstošu izglītību tā ir iespēja nopelnīt.” 6

"Gaidām ar nepacietību," Launkalnes pamatskolas direktore Ināra Grundāne jau tagad priecājas par projektu, kurā Smiltenes novadā būs darbs daudziem izglītības speciālistiem un labumu iegūs bērni un jaunieši.

 

Arī mazā Launkalnes skoliņa ar 24 skolēniem tiktu pie logopēda, pagarinātās grupas skolotāja, sociālā pedagoga un psihologa, kaut arī uz nepilnu slodzi.

Smiltenes novada dome tikko devusi startu Eiropas Sociālā fonda atbalstītam projektam. Pašvaldība aicināja pieteikties darbā 29 speciālistus: piecus izglītības psihologus, trīs sociālos pedagogus, četrus logopēdus, piecus skolotāja palīgus un 12 pagarinātās grupas pedagogus. Taču darbā varētu pieņemt vēl vairāk speciālistu, sadalot slodzes.

 

Strādās visās novada skolāsTas gan būs pagaidu darbs līdz šā gada 31. decembrim. Taču pedagogi par piedāvājumu izrādījuši interesi. Noteiktajā termiņā līdz 13. janvārim Smiltenes novada domē dokumentus iesniedza vairāk nekā 40 pretendentu.

"Tā cilvēkiem ar atbilstošu izglītību ir iespēja strādāt un saņemt atalgojumu. Skolotāju alga ir samazināta par 53 procentiem, un mēnesī par vienu slodzi pedagogs saņem 255 latu uz papīra," saka projekta vadītāja Alda Miķe. Vairāki kandidāti jau strādā kādā darba vietā un cer apvienot slodzes.

Darbā pieņemtie speciālisti šogad strādās visās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās: Smiltenē - ģimnāzijā, Centra vidusskolā un Trīs pakalnu pamatskolā; pagastos - Bilskas, Blomes, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Variņu pamatskolās, kā arī Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis".

Projektam ir garš un sarežģīts nosaukums "Atbalsta pasākumu īstenošana Smiltenes novadā jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā".

Faktiski tas nozīmē atbalstu novadā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ mācībās un ceļā uz savu darba karjeru nevar sasniegt iespējami labāko rezultātu. To viņiem palīdzēs izdarīt projektā iesaistītie speciālisti. Šajā mācību gadā valsts budžetā pietrūka līdzekļu, lai daudzās skolās finansētu psihologu un cita atbalsta personāla darbu.

 

Arī bērnus nomāc problēmasSkolās sākusies projektā iesaistāmo bērnu apzināšana. Tie ir skolēni, kuriem ir problēmas mācībās un ģimenē, piemēram, vecāki devušies strādāt uz ārzemēm un tas slikti iespaido bērna uzvedību un mācības, skolēni ar veselības traucējumiem vai zemām sociālajām prasmēm, kas traucē iejusties kolektīvā.

Apvaicātie skolotāji atzīst, ka strauji palielinās to bērnu skaits, kuriem vajadzīga individuāla pieeja un sociālā pedagoga vai psihologa palīdzība. Tam piekrīt A. Miķe. "Vecāki ģimenēs runā tikai par nebūšanām.

 

 Gaišā ir ļoti maz. Bērni nāk uz skolu īgni un aizvainoti. Arī viņiem gribas, lai būtu ne tikai paēduši un zem jumta, bet arī, - lai kāds viņus vēl mīl. Un kāda var būt atdeve mācībās, ja bērns stundā domā, kāpēc mamma no ārzemēs viņam nepiezvanīja?" spriež A. Miķe.

Paredzēts, ka projekts aptvers 250 bērnus un jauniešus Smiltenes novadā. Launkalnes pamatskolā mācās 24 bērni. Skolas direktore teic, ka no viņiem individuāla pieeja vajadzīga 14 bērniem. Ļoti nepieciešama arī pagarinātās dienas grupa, jo tad bērniem būs iespēja izpildīt mājas darbus skolā.

 

Ideju aizsāka skolotājasMinēto projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Smiltenes novada dome, un tam tiek piešķirti līdzekļi arī no valsts budžeta. Tiks arī iegādāti dažādi mācību materiāli.Pērn projektu izstrādāja Smiltenes skolu pedagoģes, galvenokārt Līga Krūmiņa-Krīgere un Inga Savicka, un pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš.

Pavisam Latvijā atbalstīti 29 projekti par minētajiem atbalsta pasākumiem jauniešiem. Bijušā Valkas rajona teritorijā šādu projektu īsteno tikai Smiltenes novadā.

Komentāri 6

aina

jaa, var redzeet nav kur naudu likt,ja uz 250 beerniem papildus veel vajaga 29 speciaalistus,gan jau atkal attieciigaas personas straadaas pa 3-4 slodzeem...

pirms 11 gadiem, 2010.01.17 13:11

aina

jaa, var redzeet nav kur naudu likt,ja uz 250 beerniem papildus veel vajaga 29 speciaalistus,gan jau atkal attieciigaas personas straadaas pa 3-4 slodzeem...

pirms 11 gadiem, 2010.01.17 13:11

milda

cepuri nost tiem cilvēkiem,kas prot pieteikties ESF projektos un piesaistīt papildus līdzekļus!!!:)
a,tādām kā aina, laiks iet izglītoties,tad neskaitīs un neskaudīs,ka labi speciālisti spēj apvienot 3-4 slodzes!!!

pirms 11 gadiem, 2010.01.17 15:00

interese

Kur un kā varēs šos speciālistus sastapt un izmantot vecāki?
Kur šie cilvēki darbosies, no plkst. cikiem līdz cikiem? Vai audzēkņi varēs paši iet pie šiem pedagogiem? Vai logopēdu varēs apmeklēt katrs interesents. Kur darbosies pagarinātās grupas - vismaz ar nākamo septembri? Kādi plāni?
Vecāki tiešam aizņemti ar darbu, ja tāds vēl ir, tad no strādnieka arī tiek izspiesta pēdējā sula un skatoties uz sadzīves grūtībām un to risināšanu, paliek maz laika un zināšanu bērnu apmācībai sajās ļoti sarežģītajās izglītības programmās?
Kad ir iecerēts atvieglot vismaz pamatskolas programmas, lai bērns pamatīgi apgūtu mācību pamatus? Ceru, ka šie jautājumi nodarbina daudzus vecākus.

Pateicos jau iepriekš par atbildi.

pirms 11 gadiem, 2010.01.18 10:59

Ziemeļlatvija

Projekta vadītāja Alda Miķe skaidro, ka vecāki visus rakstā minētos speciālistus, izņemot skolotāja palīgus, varēs sastapt visās novada skolās, - atkarībā no tā, kurā laikā viņiem pēc stundu saraksta varēs iekārtot darbu.
Pagastu pamatskolās vecāki sīkāku informāciju var vaicāt skolu direktorēm, Smiltenes pilsētas skolās - projekta darba vadītājām Līgai Krūmiņai-Krīgerei (Centra vidusskola), Ingai Savickai (ģimnāzija) un Ingai Jurciņai (Trīs pakalnu pamatskola).
Pie speciālistiem var vērsties arī audzēkņi. Jāņem vērā, ka logopēds strādās ar bērniem vecumā no pieciem gadiem līdz 4. klasei.
Pagarinās grupas novada skolās sāks strādāt jau janvārī.
A. Miķe informē, ka savukārt pēdējais jautājums ir izglītības satura un eksamenācijas centra kompetencē, kas risināms valsts mērogā.

pirms 11 gadiem, 2010.01.18 15:01

Valentīns Evertovskis

2010.gadā visiem Smiltenes novadā dzīvojošjiem novēlu veselību, optimismu, vēlreiz optimismu.ainai pieckārtīgu optimismu!


Jāsaka vislielākais paldies projekta īstenotājiem par humāno mērķi palīdzēt 250 jauniešiem.Ļoti vajadzīgs un cēls darbs.Vēlreiz paldies!

Paskaidrojums "ainas" tipa cilvēkiem.Jebkura nauda, protams godīgi iegūta, nes labumu ne tikai šā darba tiešajiem veicējiem, bet arī pārdevējām, māsiņām ,celtniekiem u.t.t.Droši vien kādam šī nauda palīdzēs atlikt lēmumu braukt prom no Smiltenes meklēt laimi citur.Tas būs projekta otrs lielākais ieguvums.

pirms 11 gadiem, 2010.01.19 15:09

Izglītība