Apbalvoto vidū arī - J.Cimzes Valkas mūzikas skola

2012. gada 7.maijā, plkst. 12.30 kultūrizglītības nozares talantīgākie audzēkņi un viņu skolotāji pulcēsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas LMT kamerzālē, lai saņemtu Kultūras ministrijas balvu par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs.

Šogad apbalvojamo pulkā būs 50 audzēkņi no Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, Baldones Mākslas skolas, Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas, Jūrmalas Mākslas skolas, Tukuma Mākslas skolas, Valmieras Mākslas vidusskolas, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, Jelgavas Mūzikas vidusskolas, Juglas mūzikas skolas, Pāvula Jurjāna mūzikas skolas, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, J.Cimzes Valkas mūzikas skolas, Latgales priekšpilsētas mūzikas skolas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas.

2012.gada martā Kultūras ministrijas izsludinātajam konkursam par balvas piešķiršanu jauniešiem par sasniegumiem  starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs tika saņemti 203 pieteikumi. Pieteikumus izskatīja žūrijas komisija (komisijas vadītājs Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Lielpēters), pieaicinot nozares ekspertus no J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas. Tika vērtēts konkursu nozīmīgums, salīdzinot konkursu nolikumus, programmas, dalībnieku skaitu un valstu pārstāvniecību tajos, kā arī žūrijas sastāvs un cita konkursus raksturojoša informācija.

Žūrijas komisijas pārstāve JVLMA Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras vadītāja profesore Gunta Sproģe: „Iepriecina ievērojamais jauno mūziķu - starptautisko konkursu laureātu skaita pieaugums dažādās specialitātēs, salīdzinot ar pagājušo gadu. Aizvadītajā gadā ir nostiprinājies prestižs Latvijā rīkotajiem jauno mūziķu konkursiem, pieaudzis dalībnieku skaits tajos, cēlies mākslinieciskais līmenis un ir sīvāka konkurence.

Žūrijas darbā piedalās starptautiski atzīti pedagogi, iegūtās godalgotās vietas ir augstu respektējams sasniegums. Priecājamies, ka šogad naudas prēmijas saņems ne tikai jaunie konkursu laureāti, bet arī viņu pedagogi un koncertmeistari, bez kuru pašaizliedzīgā darba nebūtu bijis iespējams sasniegt teicamus rezultātus."

Kultūras ministrijas balva jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs iedibināta 1998.gadā. Tā ir vienīgā balva, ar kuru Latvijas valsts atzīmē kultūrizglītības iestāžu audzēkņu spilgtākos radošos panākumus un viņu skolotāju ieguldīto darbu. Projekta organizatorisko un tehnisko sagatavošanu veic Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa.

Plašāka informācija par Kultūras ministrijas balvu jauniešiem par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs: http://kriic.lv/kat/jaunumi

Izglītība