Apmācības skolotājiem par neformālo izglītību

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina skolotājus piedalīties apmācībā par neformālo izglītību, kur trīs dienu laikā piedāvāsim padziļināt zināšanas par neformālās izglītības teorētiskiem, metodiskiem un praktiskiem aspektiem un programmu „Jaunatne darbībā". Apmācību kurss notiks no 2010.gada 09. līdz 11.decembrim.

Programma „Jaunatne darbībā" ir neformālās izglītības programma, tās mērķis ir veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, solidaritāti un iecietību jauniešu vidū un aicināt jauniešus veidot Eiropas Savienības nākotni.

Programma atbalsta mobilitāti Eiropas Savienības robežās un ārpus tām, neformālo izglītību un starpkultūru dialogu, veicina visu jauniešu iekļaušanu programmā un sabiedrībā, neatkarīgi no izglītības, sociālās vai kultūras vides. Programmā var veidot jauniešu apmaiņas, jauniešu iniciatīvas, jauniešu demokrātijas projektus, apmācību un sadarbības projektus, Eiropas Brīvprātīgā darba projektus. Šie projekti var tikt veiksmīgi izmantoti, lai strādātu ar jauniešiem.

 

Apmācību mērķis

Veicināt un attīstīt izpratni par neformālās izglītības konceptu, tā praktisko, teorētisko un metodisko pielietojamību darbā ar jauniešiem, tai skaitā, programmas „Jaunatne darbībā" ietvaros.

Programmas elementi:

- neformālā izglītība, tās filozofija, pamatprincipi un iespējas, kā arī praktiskais pielietojums darbā ar jauniešiem;

- neformālā izglītība mūžizglītības kontekstā;

- metodoloģija un skolotāja loma neformālās izglītības kontekstā;

- mūžizglītības kompetences un Youthpass;

- ES neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā" un tās piedāvātās iespējas.

Pretendentu profils:

- dažādu izglītības institūciju skolotāji-klašu audzinātāji jauniešiem vecuma posmā no 13 gadiem, ārpusklases darba organizatori un BJC pedagogi;

- pretendentam ir motivācija un vēlme iesaistīties programmas „Jaunatne darbībā" projektu un pasākumu sagatavošanā un realizēšanā;

- pretendentam nav ilggadējas pieredzes neformālajā izglītībā;

- pretendents ir gatavs piedalīties apmācību kursā pilnu laiku no ceturtdienas priekšpusdienas līdz sestdienas pēcpusdienai;

- pretendents nav iepriekš piedalījies apmācībās par neformālo izglītību.

Apmācību vadīs neformālās izglītības apmācītāji Renāta Kaļivoda un Ieva Grundšteine. Vadītājiem ir pieredze darbā ar jauniešiem, viņi vairākus gadus ir īstenojuši projektus ES neformālās izglītības programmā. Apmācībās tiks izmantotas daudzveidīgas interaktīvas metodes, dalīšanās pieredzē. Pēc apmācības dalībniekiem būs iespēja saņemt YOUTHPASS sertifikātu.

Izmaksas

Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus.

Dalībnieki sedz ceļa izdevumus nokļūšanai uz apmācību vietu. Apmācību vieta tiks precizēta, bet ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko situāciju, cenšamies apmācības rīkot Pierīgā.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos apmācībai, aizpildiet pieteikuma anketu un līdz 2010. gada 15. novembra plkst.9:00 nosūtiet to uz e-pastu [email protected] vai pa faksu 67358060. Atbilde par piedalīšanos seminārā tiks sniegta līdz 2010. gada 22. novembrim katram personīgi.

Maksimālais dalībnieku skaits katrā apmācībā ir ierobežots. Dalībnieku pieteikuma anketas izvērtēs dalībnieku atlases komisija.

Sīkāka informācija

Ja Jums rodas jautājumi vai ir nepieciešama papildu informācija, lūdzu, rakstiet [email protected] vai zvaniet 67358062.

Izglītība