Ar nepacietību gaida jauno mācību gadu

Pēc vasaras brīvlaika bērni un jaunieši pilsētas ielās sastopami smaidīgi un starojoši. Zinību dienu Smiltenes vispārizglītojošajās mācību iestādēs skolēni, viņu vecāki un pedagogi sagaidīja ar saviļņojumu.

"Šodien jūtos ļoti labi. Vasara bija par garu, jo gribējās mācīties matemātiku un zīmēšanu. Esmu labākais matemātiķis klasē," smaidot stāsta Smiltenes Centra vidusskolas 2. klases skolnieks Armīns Budrevičs. Arī Rūdolfs Balodis ar prieku gaidīja pirmo skolas dienu. "Tik laba sajūta satikt skolotājus un draugus. Tiešām vasara bija pārāk gara. Tagad atkal varēšu mācīties. Tas nemaz nav grūti, tas ir forši," Rūdolfs ir sajūsmā.

Ja sākumskolas klašu skolēni gaidīja, kad atsāksies skolas gaitas, tad "Ziemeļlatvijas" uzrunātie vecāko klašu skolēni dzīvo nedaudz vasarīgā noskaņojumā. "No vienas puses gribējām uz skolu, no otras - brīvdienas varēja turpināties," teic 7. klases skolnieces Melisa Gūtmane, Ieva Cekule, Eva Alhimoviča un Laura Akmentiņa.

Viņas cer, ka jaunais mācību gads būs labāks par iepriekšējo. "Ceru uz kaut ko labu, vieglākām ieskaitēm un labākām sekmēm. Pa vasaru esmu paaugusies un kļuvusi gudrāka. Taču šodien ir svētki, tāpēc mācības vēl nav prātā," saka Ieva Cekule.

1. septembris bija īpašs daudziem. "Ziemeļlatvija" novēroja, ka vecāki bija priecīgi satraukti un ne vienam vien, arī skolotājām, acīs sariesās prieka asaras. Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis svinīgajā uzrunā skolās teica, ka 1. septembris ir paši skaistākie svētki, kādi vien Latvijā ir. Jaunais mācību gads ir jaunas zināšanas, pieredze un personības izaugsme gan lieliem, gan maziem.

"Šogad 1. septembris ir vēl īpašāki svētki nekā citus gadus, jo dēls sāk mācīties jaunā skolā. No Launkalnes skoliņas pārgājām uz Blomes pamatskolu. Pārņem prieks, jo dēls jaunajā skolā iejutās labi, cerams, arī sekmes būs labas. To novēlu ikvienam skolēnam," vēl 5. klases skolnieka Emīla Kazeka mamma Ināra.

Izglītība