Ar vienu kāju vēl skolā, ar otru – nākotnē

Februāra pēdējā piektdienā Valkas ģimnāzijas 12. klašu skolēnu tradicionālais notikums - Žetonu vakars. Tāds šķietams atskaites punkts par piedzīvoto skolā un vēl veicamo mācībās.

Mācību gaitas Valkas ģimnāzijā daļa šī gada 12. klašu skolēnu sāka 2004. gadā, kad tika veidotas pirmās proģimnāzijas klases, tātad ar 7. klasi. Daļa skolas saimei pievienojās, uzsākot mācības 10. klasē. Pagājuši teju vairāki kopīgi gadi - Žetonu vakars jau pie durvīm un ir pienācis laiks atbildēt uz sev svarīgiem jautājumiem. Kāds bija mūsu mērķis? Vai tas ir, bet varbūt tikai vēl taps sasniegts? Ko skola devusi mums un ko mēs iespēju robežās tai atpakaļ? Kādu vērtīgu pieredzi esam guvuši, mācoties Valkas ģimnāzijā?

Sākot mācības 7. klasē, šķiet, ilgtermiņā vēl neviens skolēns nedomāja un skaidri izkristalizējies mērķis, ar lieliem burtiem uzrakstīts, nekur gaisā nekarājās. Mācīties likās pašsaprotami, un, lai arī visur tik gludi negāja, skolotāji spēja radīt interesi, aizraut un likt noticēt saviem spēkiem, tiekot galā ar to, cik katram savu spēju robežās iespējams.

Pēdējos skolas gados un tagad mūsu, ģimnāzistu, mērķis ir mācīties, iepazīt pēc iespējas vairāk dzīves jomu, lai saprastu, ko gribam darīt pēc tam. Gribētos, lai skola (domāts, izglītības sistēma kopumā) vairāk sagatavo mūs dzīvei - māca domāt, analizēt, pamatot, aizstāvēt un runāt. Domājam, ka Valkas ģimnāzijā, ja ir gribēšana, visas šīs lietas var iemācīties.

Valkas ģimnāzija ir izmainījusi mūsu skatījumu uz dažādām lietām un ielikusi stingrus pamatus turpmākai dzīvei. Uzskatām, ka šādi pamati tiek ielikti divreiz - pašus pirmos ieliek vecāki un tad tos nostiprina skola, skolotāji, klasesbiedri un pati skolas vide, ko lielā mērā var raksturot kā izdzīvošanu.

Mācoties Valkas ģimnāzijā, esam sapratuši, ka liela nozīme ir gribasspēkam, lielāks vai mazāks, bet lai tas ir. Pieredze, kas noderēs arī pēc skolas beigšanas, ir iegūtā prasme sadalīt laiku starp mācībām, ārpusstundu aktivitātēm un atlicināt kaut ko no tā arī pašiem sev.

Tādas nozīmīgākās gūtās atziņas - nestāvēt malā, iesaistīties, tādējādi tiks gūta pieredze un paplašināts redzesloks, būt cilvēcīgam un būt pašam, nebaidīties izteikt savu viedokli, veidojot ikdienas attiecības ar klasesbiedriem, skolotājiem.

Valkas ģimnāzija nav mūsu, šobrīd 12. klašu skolēnu, pirmā vai vienīgā skola, taču tā, kura vienmēr paliks atmiņā, noteikti. Kā skola ar zinošiem skolotājiem, draudzīgu klases kolektīvu un sajūtu, ka te zina, kas ir patiesās dzīves vērtības, un cenšas tās ieaudzināt arī mūsos.

Izglītība