Ārzemnieki Latvijā iepazina kazkopību no A līdz Z

Smiltenes tehnikums piedalās starptautiskā "In pact" projektā, kura mērķis ir rast jauniešiem iespēju apgūt dažādas praktiskas iemaņas lauksaimniecības jomās citās valstīs. Šādu iespēju Austrijā, Grieķijā, Norvēģijā un Nīderlandē izmanto vairāki tehnikuma audzēkņi. Arī tehnikums uzņēma

Starptautiskā projekta ietvaros trīs nedēļas Smiltenes tehnikumā viesojās pieci jaunieši no Dānijas, Austrijas un Norvēģijas. Pavisam projektā iesaistās septiņas valstis.

Tehnikumieši organizēja praktisko apmācību nodarbības, kuru ietvaros ārzemnieki iepazina kazkopības nozari Latvijā.

Par piedzīvoto Latvijā ir pārsteigta norvēģiete Anna Irena Ruste. "Pirms ierašanās šeit domāju, ka vienkārši būs skolā jāapgūst teorija par kazām un pienu. Bet viss bija pavisam pretēji, ar interesantām nodarbībām. Uzzināju daudz par kazkopību, jūsu kultūru un uzņēmumiem," stāsta Anna Irena.

Projekta koordinatore Inguna Avota stāsta, ka triju nedēļu laikā jaunieši par kazkopību uzzinājuši no A līdz Z. "Iepazinām kazu audzēšanas īpatnības, uzturēšanu, slimības. Vārdu sakot, kazu no dzimšanas līdz pat pārstrādātām maltītē uz galda. Tāpat projekta dalībnieki iepazina lauku atbalsta dienesta funkcijas, pārtikas un veterinārā dienesta darbību," saka I. Avota.

"Man Latvijā bija svarīgi uzzināt kaut ko jaunu par kazkopības nozari, pierādīt sev labas angļu valodas zināšanas un iepazīt viesmīlīgus cilvēks, un tas izdevās," atklāj Kristofs Hās no Austrijas.Bez nodarbībām ārzemnieki izbaudīja plašu kultūras un izklaides programmu. Kā atzina ciemiņi, viesošanās Smiltenes tehnikumā izdevusies daudz labāka, nekā iepriekš cerēts.

Izglītība