Atbalstīs Smiltenes novada talantīgus bērnus un jauniešus

Lai atbalstītu Smiltenes novada talantīgos un apdāvinātos bērnus un jauniešus, pašvaldība ieviesīs jaunu konkursu. Tajā varēs pieteikt bērnus, sākot no sešu gadu vecuma, un jauniešus vecumā līdz 25 gadiem, kuri guvuši augstus sasniegumus izglītībā, kultūrā, mākslā, sportā un zinātnē.

Finansējumu jauno talantu atbalstam Smiltenes novada dome cer iegūt, aicinot ziedot uzņēmējus un citus atsaucīgus sponsorus pašvaldības ziedojumu kontā.

Novada deputāti sēdē jau ir apstiprinājuši konkursa nolikumu. Drīz pašvaldība dibinās vērtēšanas komisiju septiņu cilvēku sastāvā, kas izskatīs saņemtos pieteikumus un pārraudzīs ziedojumu kontā ieskaitīto finansējumu, informē Smiltenes novada domes kultūras darba organizatore Pārsla Jansone.Ideja par novada talantīgo bērnu un jauniešu atbalstu radās Smiltenes novada domes priekšsēdētājam Aināram Mežulim. Arvien vairāk jauniešu godam pārstāv novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī pasaules mērogā.

Konkursa finansējumu piešķirs konkrētiem mērķiem: līdzdalībai Latvijas un starptautiska mēroga radošos, sportiskos un izglītojošos pasākumos un projektos (sacensībās, olimpiādēs, nometnēs un tamlīdzīgi); sporta pasākumiem un nepieciešamā inventāra iegādei; mūzikas instrumentu, izejmateriālu un darba rīku iegādei; studiju, kursu, privātstundu, konsultāciju, semināru un citu izglītojošu pasākumu apmaksai.

Pieteikumus konkursā izskatīs divas reizes gadā. Par konkrētu termiņu, kad sāks pieņemt pieteikumus, Smiltenes novada dome paziņos vēlāk, tiklīdz izveidos vērtēšanas komisiju. Atbilstoši nolikumam kandidātu pieteikumi novada domē jāiesniedz līdz 15. janvārim un 15. jūnijam.

Izglītība