Atjauno Valkas mākslas skolu

Ieejot Valkas mākslas skolas ēkā, kur rosās bariņš vīru, lielajā putekļu mākonī nav viegli apjaust veco telpu izvietojumu. Dažās tiek demontētas sienas, citviet būvētas jaunas.

"Laika apstākļu dēļ, darbi iesākti ne tādā secībā, kā bija sākotnēji plānots. Tika pārmainīti kalendārie grafiki un sākts ar iekšdarbiem. Laikam kļūstot siltākam, varēs uzsākt piebūves celtniecību un veikt citus āra darbus," informē Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs Ernests Lībietis.

Darbus veic būvfirma SIA "Ekers", kas izsludinātajā atklātajā konkursā par ēkas rekonstrukcijas darbu veikšanu bija iesniegusi vislētāko piedāvājumu. Objekta būvuzraugs Pēteris Gudrinieks "Ziemeļlatvijai" apliecina, ka ar darbiem viss ir kārtībā un līdz šim nekādas problēmas nav radušās.

"Protams, ja nebūtu uznācis lielais sals, darbi noritētu citā secībā," skaidro būvuzraugs. Mākslas skolas audzēkņi nekādā ziņā pašlaik nav cietēji, jo visas nodarbības līdz pat mācību gada beigām notiks blakus esošajā valsts un pašvaldības iestāžu namā. Paredzēts, ka 1. septembrī skolas saime dosies uz jauniekārtotajām telpām savā ēkā.

Mākslas skolas rekonstrukcijas rezultātā skola iegūs jaunu piebūvi, plašākas telpas ar izstāžu zāli un labiekārtotu iekšpagalmu, kas bērniem dos vēl lielākas iespējas. Pēc ieejas pārbūves, iestāde būs pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Tāpat tiks izbūvēta siltumtrase un siltummezgli, apkures un vēdināšanas sistēma, ūdensvads un kanalizācija, elektroietaises, elektroapgaismojums ugunsgrēka un apsardzes signalizācijai veikta teritorijas labiekārtošana un citi darbi.

Novada domei rekonstrukcija izmaksās 53482 latus.

Izglītība