Atvērto durvju diena Banku augstskolā

Aicinām Jūs uz Banku augstskolas un SBS Swiss Business School kopīgas MBA MF studiju programmas „Starptautiskās finanses un banku darbība// International Finance and Banking" Atvērto durvju dienu!

Tikšanās ar visiem interesentiem notiks šā gada 3. jūnijā plkst. 14.00 un 18.00 Banku augstskolā K. Valdemāra ielā 161, 401. auditorijā. Atvērto durvju dienu laikā būs iespēja arī iesniegt dokumentus un reģistrēties studijām.

2010./2011. studiju gadā būs jau piektais gads kopš Banku augstskola sadarbībā ar partneraugstskolu Šveices Biznesa skolu piedāvā šo studiju programmu Latvijā. Lektori ir Šveices biznesa skolas un Banku augstskolas vadošie mācībspēki ar lielu praktisko pieredzi specialitātē un mācību kursu vadībā.

Absolvējot programmu, studentiem ir iespēja saņemt divus diplomus: Šveices biznesa skolas maģistra grādu Master of Business Administration un Banku augstskolas maģistra profesionālo grādu finansēs.

Studiju programmas „Starptautiskās finanses un banku darbība" mērķis ir sagatavot profesionālus augstākās izglītības speciālistus investīciju projektu vadīšanai, darbam finanšu un kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās un lielajās korporācijās finanšu līdzekļu modelēšanā un prognozēšanā, pētnieciskā un jaunrades darba veikšanai.

Studiju programmā īpaša vērība tiek pievērsta biznesa starptautiskajiem aspektiem un tā ir orientēta uz minēto organizāciju vadošajiem speciālistiem, top klases vadītājiem, perspektīviem darbiniekiem un visiem interesentiem, kas vēlas padziļināt savas profesionālās zināšanas. Studijas notiek angļu valodā.

Lai studētu studiju programmā, nepieciešamās priekšzināšanas ir bakalaura grāds banku zinībās, finansēs vai ekonomikā vai bakalaura grāds kādā citā jomā ar pieredzi finanšu jomā vismaz 3 gadi. Studiju ilgums programmā „Starptautiskās finanses un banku darbība" ir no 1,5 līdz 2,5 gadiem, atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības. Programma veidota ar praktisku ievirzi un studiju grafiks ir veidots elastīgs, lai studenti varētu apvienot savas profesionālās aktivitātes ar studijām.

Izglītība