Atvērto durvju dienai pošas Palsmanes speciālā internātpamatskola

30. aprīlī pulksten 13.00 skola ciemos gaidīs nākamos audzēkņus, viņu vecākus, pagastu sociālos darbiniekus un citus interesentus, lai tie iepazītos ar skolu.

Būs ekskursija pa skolu un internātu, audzēkņu koncerts un viņu radošo darbu izstāde, kā arī izglītības iestādes prezentācija.

"Stāstīsim arī par 2010./2011. mācību gadā piedāvātajām izglītības programmām. Mūsu skolā mācās ne tikai bērni ar īpašām vajadzībām vecumā no 1. līdz 12. klasei. Pirmo gadu īstenojam pamatizglītības programmu. Šajā mācību gadā to apgūst 19 audzēkņu," informē Palsmanes speciālās internātpamatskolas direktore Inga Auga.

Pamatizglītības programma ir paredzēta bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bāreņiem un bērniem no trūcīgām ģimenēm.

Skola piedāvā arī speciālās pamatizglītības programmu un divas profesionālās pamatizglītības programmas - mājturību un būvdarbus - skolēniem ar iepriekš iegūtu speciālo pamatizglītību.Palsmanes speciālās pamatskolas audzēkņi dzīvo internātā, tāpēc brīvā laika interešu izglītību skola viņiem piedāvā turpat, uz vietas. Audzēkņi var apmeklēt tautas deju, līnijdeju vai sporta pulciņu, kā arī izpausties floristikā, zīda apgleznošanā vai teātra spēlēšanā.

Šobrīd skolā mācās pavisam 108 audzēkņi pārsvarā no bijušā Valkas rajona teritorijas. Atvērto durvju dienā Palsmanes skolā no Smiltenes var nokļūt ar satiksmes autobusu pulksten 12.15, bet atpakaļ - pulksten 15.18.

Izglītība