Atzīmē pasaules Ūdens dienu

Apvienoto Nāciju organizācija katru gadu šai dienai izvēlas moto, un šogad tas ir - ūdens dzīvībai, ar to akcentējot ūdens nepieciešamību. Apmēram 42 procenti cilvēku populācijas cieš no ūdens trūkuma.

 

 

Valkas rajona bērnu un jauniešu interešu centrs (BJIC) ir iesaistījies kustībā par ekoskolas nosaukuma iegūšanu, izstrādājot tēmas par ūdeni un sakārtotu vidi, kas cieši saistās ar atsevišķu pulciņu mazpulku darbu. Ūdens dienai veltītajā saietā BJIC ieradās viesi no Dabas muzeja - Zooloģijas nodaļas vecākais ornitologs Dmitrijs Boiko un Izglītības nodaļas vadītāja Diāna Meijere un satikās ar rajona mazpulku dalībniekiem un vadītājiem, kas ir iesaistīti projektā par ūdeni. D. Meijere vadīja interaktīvu programmu "Kā zivs ūdenī". D. Boiko stāstīja par putniem un tostarp par ūdensputniem.

 

"Tas bija ļoti interesants pasākums, kurā uzzinājām tik daudz jauna par putniem un zivīm, ko tās ēd un kā klasificējas. Mūsu komandai bija uzdots darbiņš par plekstēm," atceras Ērģemes pamatskolas mazpulka vadītāja Inta Skrastiņa. Par interesantumu viņai piekrīt jaunākais mazpulka dalībnieks Rūdolfs Ķībers un Kristīne Ozola. Viņus abus interesē visas ar vidi saistītas lietas.

 

BJIC direktore Silvija Dorša uzskata, ka šādas nodarbības dod itin plašu ieskatu un interesantus faktus par it kā pavirši zināmām lietām. "Zivju mulāžas varēja aptaustīt ar rokām, ieraudzīt mikroskopā, kādas izskatās zivju zvīņas un dažādas sugas," stāsta S. Dorša.

Izglītība