Atzinīgi novērtē Vijciema pamatskolas darbu

Nupat notika Vijciema pamatskolas akreditācija. Komisiju vadīja Kocēnu pamatskolas direktora vietniece Daiga Ramata un par ekspertiem bija pieaicināti Ivars Ādamsons no Rubenes un Ligita Krūmiņa no Straupes pamatskolas.

"Mūsu skolas darbu izvērtēja dažādās jomās, tostarp arī dokumentāciju. Izglītības speciālisti vēroja dažādu skolotāju prasmes latviešu valodas, matemātikas, bioloģijas, sporta un mūzikas stundā. Komisija atzinīgi novērtēja skolotāju stundu plānošanas un darba organizēšanas māku," stāsta skolas direktore Aīda Vītola.

Ļoti atzinīgi ir novērtēta skolotājas Anitas Vilgutes vadītā bioloģijas stunda, kurā pārdomāti izmantotas jaunās informācijas tehnoloģijas. Komisija uzteica Gitas Dudeles darbu apvienotajās klasēs, skolotājas prasmi noturēt skolēnu interesi un darboties gribu visas stundas garumā. Viesiem patika skolas slidotava un sporta nodarbības svaigā gaisā. Atzinīgi ir novērtēts ieguldījums skolas vides sakārtošanā un finanšu resursu piesaistē.

Pēdējos gados skolā ir daudz izdarīts gan par pašvaldības, gan projektu un sponsoru līdzekļiem. Pagājušā gada nogalē divām klasēm nomainīts griestu segums un elektroinstalācija. Gada nogalē skolai palīdzēt pieteicās Māris Slokenbergs un viesnīca "Draugi un radi".

Jautāta par komisijas ieteikumiem, direktore atbild, ka savu darbu var uzlabot vienmēr, taču kopumā vērtējums ir pozitīvs un, protams, stipro pušu ir vairāk nekā vājo. Ieteikumu sadaļā minēts par nepieciešamību uzbūvēt jaunu sporta zāli, modernizēt sanitāros mezglus un skolai piesaistīt psihologa un logopēda pakalpojumus.

Skolā turpinās ikdienas dzīve ar visām ierastām un jaunām aktivitātēm. Otrdien Vijciemā ieradās Grundzāles skolēni, lai izbaudītu hokeja laukuma ledus prieku.

Izglītība