Banku augstskola sniegs garantijas savu studentu kredītiem

Lai nodrošinātu, ka ikviens jaunietis ar labām zināšanām un lielu apņēmību turpināt studijas augstskolā var saņemt finansējumu savām mācībām, Banku augstskola ir izveidojusi Garantiju fondu. Tajā uzkrātie līdzekļi kalpos par nodrošinājumu studiju kredītu saņemšanai SEB bankā.

 

Garantiju fonds paredz, ka Banku augstskola galvos par kredītu gadījumos, kad studentam neizdodas saņemt valsts garantētu aizdevumu vai komerckredītu studijām, jo nav savs galvotājs vai nav regulāri ienākumi.

 

 

„Zināšanas ir cilvēka vērtīgākais ieguldījums, tāpēc, lai sniegtu iespēju ikvienam zinātkāram jaunietim iegūt augstāko izglītību, Banku augstskola ir nolēmusi nākt soli pretī un izveidot Garantiju fondu," skaidro Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova. „Garantiju fonds ir veids, kā Banku augstskola var sniegt savu ieguldījumu vidusskolēnu ceļā uz karjeras virsotnēm."

 

 

Pirmo ziedojumu šim mērķim Banku augstskolas fondā veiks pazīstamais mecenāts, Banku augstskolas Padomnieku Konventa priekšsēdētājs, Dr.oec. Edvīns Samulis, kurš jau ilgus gadus ir aktīvs Banku augstskolas atbalstītājs. Pagājušajā gadā E. Samulis sedza viena gada studiju maksu tiem studentiem, kuri uzrādīja izcilas sekmes, reģistrējoties studijām Banku augstskolā. Turpmākā atbalsta saņemšana studiju maksas segšanai šiem studentiem bija atkarīga no viņu mērķtiecības un akadēmiskā snieguma studiju laikā.

 

 

Ir plānots, ka arī turpmāk Garantiju fonds mērķa maksājumu veidā tiks papildināts ar finanšu līdzekļiem arī no dažādiem citiem avotiem, to skaitā citiem privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem. Banku augstskola aicina visus interesentus, sadarbības partnerus, absolventus iesaistīties un sniegt savu ziedojumu Garantiju fondā, tādejādi palīdzot jauniešiem iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību.

 

 

Ikviens jaunietis, kurš vēlas studēt Banku augstskolā, bet kuram nav iespējams saņemt studiju kredītu kādā no komercbankām, aicināts rakstīt iesniegumu Banku augstskolai ar lūgumu sniegt galvojumu studiju kredīta saņemšanai. Banku augstskola izvērtēs studenta pieteikumu un piešķirs līdzekļus galvojumam no Garantiju fonda, kas tiks nosaukts mecenāta un fonda veidotāja Edvīna Samuļa vārdā.

 

Plašāku informāciju par Banku augstskolas studiju programmām iespējams zvanot uz tālruni 67360133.

Izglītība