Bērni Bilskā vērtē grāmatas

Pirmdien Bilskas pagasta bibliotēkā notika bērnu žūrijas noslēguma pasākums.Bibliotēkas vadītāja Alda Liuke informē, ka projektā par literāro darbu ekspertiem pieteicās 41 bērns. "Viņiem vajadzēja katram izlasīt septiņas grāmatas un izteikt par tām savu vērtējumu. Konkursantus apsveica arī pagasta padomes priekšsēdētāja Vaira Skujiņa," saka A. Liuke.

Izglītība