Mums raksta: Kaut nedaudz prieka

Grundzāles pamatskolas pirmsskolas grupas „Kaķēni” un „Mārītes” bērni māk ne tikai paši svētkus svinēt un priecāties, bet arī, kaut nedaudz, iepriecināt citus cilvēkus, kuri skolēnu brīvlaikā cītīgi strādā.

Spontāni radās ideja  - pastaigas laikā kādu iepriecināt. Uzlikām maskas, paņēmām piparkūkas un gājām. Jautājot bēŗniem: Kā mēs varētu iepriecināt cilvēkus, kurus pa ceļam satiksim? Lielākās meitenes Paula un Felicita nekavējoties atbildēja: Mēs varam noskaitīt savus dzejoļus, arī kādu dziesmu varam nodziedāt!

Vienkārši gājām un dalījāmies ar laba vēlējumiem, smaidu, dzejoli, piparkūkām... Prieks bija neviltots, kad visi smaidīja. Dārziņā atgriezāmies ar dziesmu un gandarījuma sajūtu -  nevajag jau daudz, lai kādu iepriecinātu. Paldies atsaucīgajām un radošajām kolēģēm. 

Izglītība