Bibliotēkā organizē lekciju skolēniem

"Smiltenes pilsētas bibliotēkā notika brīnišķīgs pasākums par Ziemassvētku tradīcijām. Nodomājām, ka arī mēs vēlētos, lai skolēni uzzina, kā citās Eiropas valstīs tiek svinēti šie svētki," stāsta Centra vidusskolas jaunāko klašu audzinātājas.

Vakar 1. - 4. klašu skolēni aizrautīgi klausījās Smiltenes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfes Aldas Liukes stāstījumā par Ziemassvētku tradīcijām. Viņa bērnus iepazīstināja ar kopīgajām un atšķirīgajām svētku tradīcijām starp dažādām valstīm. "Ziemeļlatvijas" uzrunātās 3. klašu skolnieces vienbalsīgi atzina, ka pasākums bijis ļoti interesants. Aizrautīgs stāstījums bijis par Vāciju un Franciju. Viņas vēl vairāk gribētu dzirdēt par ēdieniem, kas tiek celti galdā Ziemassvētkos, jo pašas cenšas svētkos ievērot tradīcijas.

Izglītība