Bilskas pamatskolai pašai savs karogs

Pirmo reizi skolas vēsturē Bilskas pamatskolai ir savs karogs. Ideja par karogu skolēniem un skolotājiem radās pirms vairākiem gadiem projektu nedēļā. Simbols atšķirs pamatskolu no citām izglītības iestādēm un vairos tās patriotismu.

Lāčplēšadienā, 11. novembrī, Bilskas pamatskolas saime svinīgi iesvētīs skolas karogu. Skolēni projektu nedēļā zīmēja skices pamatskolas karogam. Daudzi bērnu darbi bija interesanti un piesaistoši, to pamanīja zīmēšanas skolotājas Laura Brikmane un Ira Ērmane.

Taču aptuveni divus gadus darbi nostāvēja plauktos neskarti. "Ar devītās klases skolēniem domājām, ko skolai paliekošu un vērtīgu atstāsim aizejot. Daudzām skolām ir savs karogs, bet mūsējai nav. Sapratām, ka skolēnu skices ilgāk vairs nevar glabāt plauktos, un idejas pārtapa karogā," stāsta Bilskas pamatskolas 2009./2010. mācību gada 9. klases skolēnu audzinātāja (Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja) Linda Karlsone.

Karogā iekļauta saule un ozols ar trijām saknēm. Tās simbolizē Mālavas, Pauzuļu un Bāču skolu, kuras, 1928. gadā apvienojot, izveidoja Bilskas pamatskolu. Savukārt pieci zari simbolizē ceļus, pa kuriem bērni ik rītu nokļūst pamatskolā.

Bilskas pamatskolas direktore Mārīte Jansone lepojas ar jaunieguvumu. "Tas nav tikai karogs, tas ir skolas jaunais simbols un piederības zīme, par to mums visiem jābūt lepniem. Nākamajā mēnesī vēlamies rīkot iesvētību. Vēl tikai neesam izlēmuši, kā tieši to darīsim. Viena no iecerēm ir uzaicināt uz pasākumu mācītāju," atklāj direktore.

Izglītība