Blomē makulatūras vākšana kā sacensības

Blomes skolā tika nosvērti gan vecie žurnāli, grāmatas, pierakstu klades, gan arī bibliotēkas norakstītās grāmatas, jo skolēni un pārējie blomēnieši aktīvi iesaistās makulatūras vākšanā.

"Mājās bija sakrājusies makulatūra, jo vecmāmiņa daudz lasa avīzes. Tāpēc ar prieku vecos žurnālus un avīzes atnesu uz skolu, lai tālāk varētu nodot "Ziemeļvidzemes apsaimniekošanas atkritumu organizācijai" (ZAAO)," stāsta 8. klases skolniece Anita Kalniņa.Skolniece priecājas, ka pagaidām viņas klases kolektīvs ir visvairāk savācis makulatūru. Par to, ka Anita tiešām atnesusi daudz jo daudz makulatūru pārliecinājās arī "Ziemeļlatvija".Blomes pamatskolas direktore Mudrīte Vestfāle pastāstīja, ka šādās aktivitātēs skola iesaistās kopš brīža, kad sāka pastāvēt ZAAO. "Skolēni ar vecāku atbalstu, skolotāji un pagasta iedzīvotāji aktīvi iesaistās gan makulatūras, gan PET pudeļu vākšanā. Vienā gadā ar savākto pudeļu daudzumu pārsteidzām pat valmieriešus," saka M. Vestfāle.Dienā, kad ciemos ieradās "Ziemeļlatvija" vecāko klašu skolēni sanesto makulatūru lika uz svariem. Pasākumms izvērtās par savdabīgu totalizatoru. Makulatūras svērēji Dāvis un Dāvis, izteica savas domas par to, cik šajā reizē daudz ir nosvēruši. Viens no puišiem domāja, ka 500 kilogramus, bet otrs piebilda - ap 200. Bet izrādījās, ka atnesti un nosvērti šobrīd ir 966 kilogrami makulatūras."Pagaidām diezgan maz skolēnu iesaistās šajās aktivitātēs. Bet uzskatu, ka tieši pēdējās dienās pirms ZAAO ierašanās visi sarosīsies un tomēr nesīs makulatūru," stāsta skolotāja Ilze Āboltiņa.Viņa atklāja, ka iepriekšējos gados skolēni savāca pat četras tonnas makulatūras, kas priekš mazas skolas ir diezgan daudz.8. klases skolnieks Dāvis Petrovs uzskata, ka vajag šķirot atkritumus un to mājās arī dara. Tomēr uz skolu šoreiz neko nebija atnesis, jo makulatūra mammai noder vasarās, kad ģimene iepērk ogas.

Izglītība