Blomē valodai velta vairākas nedēļas

Piedalīties skolas un rajona latviešu valodas olimpiādēs, izveidot skolas Sveču grāmatu, sveču izstādi un uzstāties daiļrunātāju konkursā - to visu divās nedēļās paveikuši blomēnieši.

Divas nedēļas Blomes pamatskolā tika veltītas latviešu valodai, literatūrai un senlatviešu tradīcijām. "Piedalījos skolas latviešu valodas olimpiādē, kur ieguvu pirmo vietu, jo uzdevumi grūtības nesagādāja. Labi noskaitīju arī dzejoli daiļrunātāju konkursā, jo dzeja man patīk, tomēr ar grāmatu lasīšanu neaizraujos. Mājās neatliek laika šai nodarbei, jo vecākiem palīdzu mājas darbos," saka 9. klases skolnieks Toms Bringulis.Viņš piedalījās arī skolas "Sveču grāmatas" veidošanā, kas bija veltīta sveču dienai. Katram skolēnam bija jāizveido viena lapaspuse jaunajai skolas grāmatai. Tās veidošanā piedalījās arī 6. klases skolniece Linda Eberharde, skolniece zīmēja sveci un uzrakstīja grāmatai atbilstošu dzejoli. "Visinteresantāk šajās nedēļās man šķita veidot Sveču grāmatu, jo līdz šim skolā tāda nebija," stāsta Linda.Latviešu un literatūras valodas nedēļas noslēguma pasākumā skolēni skatījās latviešu mākslas filmas "Ūdensbumba resnajam runcim" un "Emīla nedarbi", bet pēc tam devās pārbaudīt savas zināšanas, atpazīstot latviešu rakstniekus un dzejniekus. Skolēniem bija jānosaka viņu autoru darbi un darbu varoņi, kā arī jāpabeidz iesāktie sakāmvārdi un tautasdziesmas."Šajā laikā skolēni, skolotāji un vecāki ziedoja naudu "Draudzīgā aicinājuma" tradīcijai, ko aizsāka Kārlis Ulmanis. Par saziedoto naudu ir nopirktas skaistas un jaunas grāmatas skolēnu, skolotāju vajadzībām," stāsta latviešu valodas skolotāja Signe Burova.Tāpēc Blomes pamatskolas pedagogu kolektīvs saka lielu paldies visiem tiem, kas bija atsaucīgi, īpašs paldies Ilzei un Vilnim Briežiem, Ilzei un Jānim Nullēm, Aivai un Uldim Vilnīšiem, Litai un Ilmāram Kleimaņiem.

Izglītība