Blomes jaunie skolēni nodod zvērestu

Vakar Blomes pamatskolā notika īpašs pasākums, kurā vietējie pa īstam savā pulciņā uzņēma bijušās Brantu skolas bērnus. Viņiem visiem bija jādod zvērests, kurā uzsvars tika likts uz saticību. Tomēr joku netrūka.

 

"Šāds pasākums pie mums notiek pirmo reizi, kad vietējie bērni rīko iesvētības jaunajiem skolēniem no Brantiem un Smiltenes, kā arī pirmklasniekiem.

 

Uzņemsim viņus pa īstam pie sevis, pārbaudot skolēnu atraktivitāti, erudīciju, spēju saprasties ar citiem. Ir taču pagājuši gandrīz divi mēneši kopš mācību gada sākuma. Tāpēc pienācis laiks interesantākajam..." smaidot nosaka Blomes pamatskolas direktore Mudrīte Vestfāle.

 

Uztur intrigu Vakar pusdienlaikā sarosījās vietējie skolēni, lai jaunpienācējus sadalītu četrās grupās un jautrība varētu sākties. Sākotnēji nemaz nevar atšķirt, kuri te mācās jau vairākus gadus, kuri tikai pusotru mēnesi, jo visi ir draudzīgi.

Tomēr sportiskās aktivitātes būs jāveic, jādodas uz garšas laboratoriju un moku kambari tieši jaunpienācējiem. "Iepriekš teicām, ka būs moku kambaris, bet patiesībā tas ir tikai intrigai. Īstenībā tie ir jautri un interesanti jociņi," saka vecāko klašu skolēni.

Pēc radošajiem pārbaudījumiem direktore pārbaudīja jauno skolēnu zināšanas par Blomes pamatskolu, kas izvērtās par patīkamu pasākuma daļu. Bet ar to viss vēl nebeidzās.

 

Viņi tiešām zvērējaLiekot roku uz krūts, jaunpienācēji nodeva Blomes skolas zvērestu. Tas atspoguļoja to, kāds ir šīs skolas kolektīvs.

 

Piemēram, nekad neatlikt uz rītdienu to, ko var izdarīt šodien; izturēties pret ikvienu tā, kā mēs gribam, lai izturas pret mums; kādreiz var drusciņ pablēņoties, bet tikai tā, lai būtu jautri.

Bijušais Brantu pamatskolas skolnieks Andris Vērzemnieks ir laimīgs, ka mācās tieši šajā skolā. "Sākumā bija mazliet jocīgi, jo nevienu nepazinu. Te ir tāds plašums, vairāk kabinetu, skolotāju un skolēnu. Pamazām esam sadraudzējušies. Šī diena visus satuvināja vēl vairāk," priecīgi saka puisis.

Viņam tāpat kā daudziem citiem iesvētības ir liels notikums, jo laukos reti kad tiek rīkoti pasākumi skolēniem.

Izglītība