Bruņotie spēki sāk kandidātu atlasi studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā; aicina pieteikties

Nacionālie bruņotie spēki ir sākuši kandidātu padziļināto atlasi studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Patlaban vēlmi bez maksas apgūt virsnieka profesiju ir izteikuši jau vairāk nekā 270 kandidāti, bet dokumentu pieņemšana Rekrutēšanas un atlases centrā studijām akadēmijā turpināsies līdz 31. jūlijam. 2018./2019. studiju gadā Nacionālajā aizsardzības akadēmijā uzņems 120 studentus (kadetus).

Padziļinātajā atlasē individuālajos un grupu uzdevumos, diskusijās un intervijās atlases komisija vērtē kandidātu personiskās un  siholoģiskās īpašības. Lai nonāktu līdz padziļinātajai atlasei, katrs kandidāts jau ir pārbaudījis savu veselību medicīnas komisijā, sekmīgi nokārtojis fiziskās sagatavotības normatīvus un psihodiagnostikas testus. Kandidāti darbojas nelielās grupās ar citiem kandidātiem, lai pierādītu savu erudīciju, radošo domāšanu un spēju darboties komandā. Vērtētas tiek arī katra kandidāta individuālās spējas vadīt grupu un uzņemties līdera lomu. Divu dienu atlase ir aizraujošs un izaicinājumiem pilns pārbaudījums katram no dalībniekiem. Kandidātiem jāiztur arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu sagatavotie militarizētie pārbaudījumi, kuriem dots nosaukums “Melnā nakts”.

Atlase ir pēdējais posms, kas jāpārvar, lai sāktu studijas aizsardzības akadēmijā, pirms tam gan sekmīgi pabeidzot kadeta kandidāta apmācību posmu: kareivja profesijas pamatiemaņas Kājnieku skolā Alūksnē un instruktora profesijas prasmes Instruktoru skolā Cēsīs.

Nacionālie bruņotie spēki aicina jauniešus ar vidējo un augstāko izglītību izvēlēties militāro karjeru un bez maksas studēt Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai apgūtu virsnieka profesiju, kas garantē prestižu un sociāli nodrošinātu darbu turpmākos 20 - 25 dzīves gadus. Studēt aicināti arī augstāko izglītību ieguvušie ārsti, juristi un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperti, kuri vēlas veidot savai civilajai izglītībai atbilstošu militāro karjeru virsnieka speciālista profesijā.

Studijām aizsardzības akadēmijā pieņem Latvijas Republikas pilsoņus līdz 30 gadu vecumam studijām profesionālā bakalaura studiju programmās, bet studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā – līdz 35 gadu vecumam, un kuri  pārvalda valsts valodu augstākajā līmenī (C1). Bruņotie spēki aicina pieteikties studijām ne tikai Latvijā, bet arī patlaban ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus.

Pieteikties studijām var ne tikai vidējo izglītības iestāžu absolventi studijām profesionālā bakalaura programmās “Sauszemes spēku militārā vadība”, “Jūras spēku militārā vadība” un “Gaisa spēku militārā vadība”, kā arī kandidāti ar 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību studijām programmā “Komandējošā sastāva virsnieks”, bet arī ārsti, juristi un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperti studijām karjeras kursā “Virsnieka speciālista pamatkurss”. Tajā uzņem augstskolas absolventu, kurš ir ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē.

Ar akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām un kandidātiem izvirzītajām prasībām var iepazīties akadēmijas tīmekļvietnē www.naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās kārtību un atlases procesu – bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā „Rekrutēšana”, neskaidrību gadījumā rakstot uz Rekrutēšanas un atlases centra elektronisko pasta adresi [email protected] vai zvanot pa tālruni 67137137.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”, lai sagatavotu profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu – virsniekus - valsts aizsardzības nozarei.

Virsnieks ir viena no trijām (kareivis, instruktors, virsnieks) bruņoto spēku karavīru profesijām, kurā nodarbinātie savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 30 funkcionālajās (ieroču šķiru) jomās un teju 170 specialitātēs. Virsnieki nodrošina militāro vienību un apakšvienību vadību. Virsnieki plāno, nodrošina, kontrolē un vada militāro uzdevumu izpildi un atbild par padotajiem visu līmeņu vienībās. Savukārt virsnieks speciālists ir virsnieks, kuram ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība jurista, psihologa, ārsta, IT un komunikāciju tehnoloģiju, teologa un diriģenta specialitātē un kurš apguvis virsnieka speciālista pamatkursu aizsardzības akadēmijā.

Iestājoties aizsardzības akadēmijā, kadetus sagaida ne vien dinamisks mācību process, bet arī vairākas priekšrocības, kādas nav citās mācību iestādēs: studijas ir bez maksas – tās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem; studiju laikā kadeti ir pilnā valsts apgādē un kadetiem tiek nodrošinātas karavīra sociālās garantijas. Kadetiem maksā karavīra algu (stipendiju), sākot ar 850 eiro pēc nodokļu nomaksas. Kadetus nodrošina ar bezmaksas izmitināšanu dienesta viesnīcā un iespēju bez maksas izmantot Sporta kluba kompleksu.

Akadēmijā ir pieejama bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu dažādās valodās, dažādas datu bāzes un bezmaksas interneta pieslēgums.

Pēc akadēmijas absolvēšanas visiem virsniekiem ir nodrošināta dienesta vieta bruņoto spēku vienībās. Dienot bruņotajos spēkos, virsnieks iegūst stabilitāti, turpmāku bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsmi, konkurētspējīgu atalgojumu un plašas sociālās garantijas.

Izglītība