Centra vidusskola aicina atsaukties absolventus

Smiltenes Centra vidusskola aicina atsaukties tos jauniešus, kuri skolu absolvējuši pēdējo trīs gadu laikā, lai dalītos pieredzē ar vecāko klašu skolēniem par studijām un darbu.

Centra vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Marija Marksa pastāstīja, ka šāda tikšanas skolā izveidojusies par tradīciju. "Divpadsmitiem ir vērtīgi uzzināt par to, ko pēc vidusskolas izvēlējušies darīt mūsu absolventi, ar kādām grūtībām nākas sastapties augstskolās un kam jāpievērš lielāka uzmanība," uzskata M. Marksa.Tikšanās paredzēta Smiltenes Centra vidusskolā 14. martā.

Izglītība